Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rutin för direktupphandlingar i Nacka

Nu finns en rutin för direktupphandling där tillvägagångssättet beskrivs och vilka dokumentationskraven är.

Här hittar du inköpsenhetens rutin för direktupphandling .

Rutinen beskriver tillvägagångssättet i Nacka för direktupphandlingar och de dokumentationskrav som finns i kommunen. Det är kommunens samlade behov, det vill säga hela kommunens inköp av samma slag som ska ligga till grund för bedömningen om gränsen för direktupphandling överskrids, inte en enskild nämnds eller enhets behov, och det är det samlade behovet över tiden som räknas.

Inköpsenheten hjälper till med bedömning om det föreligger förutsättningar att direktupphandla.

Sidan uppdaterades: