Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mycket på gång på Nya gatan

Markarbetena fortsätter på Nya gatan, mellan Värmdövägen och Vikdalsvägen. Denna vecka tas de sista träden och buskarna inom arbetsområdet bort och nästa vecka leds gång- och cykelväg om, delar av Granitvägen stängs av och rondellen vid Nacka forum flyttas österut. Håll dig uppdaterad om vad som händer.

Träd och buskar tas bort inom byggområdet

Den 16 oktober tas de sista buskarna och träden innanför staketen på Nya gatan bort. Träd och buskar längs med kanterna av området har fått stå kvar så länge det går men nu behöver markarbeten startas där.
Läs om hur Nacka behåller det gröna i staden: Grönskan i staden ger ett skönare liv

Delar av Granitvägen stängs av

I samband med att in och utfarten till 2ans fritidsgård är klar så möjliggör det att delar av Granitvägen stängs av, avstängningen sker natten till 22 oktober.

Så här leds gång- och cykelvägen om

Från och med den 22 oktober leds gång- och cykelvägen vid Nacka Forum om. Eftersom markarbeten behöver göras ända fram till Vikdalsvägen stängs gång- och cykeltunneln av permanent.

Så här går den nya gång-och cykelvägen, se karta.

Karta över ny gång- och cykelväg förbi NAcka forum när gång- och cykeltunnel stängs av.

Den nya gång- och cykelvägen går på östra sidan om Vikdalsvägen ner mot busstorget vid Nacka forum. Vidare tar man sig över till södra sidan Värmdövägen efter busstorget för att ta sig i västlig riktning på Värmdövägen.

Rondellen vid Nacka forum flyttas

I början av oktober togs träd och planteringar bort i rondellen vid Nacka forum. Rondellens mitt kommer att förminskas och nytt läge blir ett par meter i sydöstlig riktning. På morgonen den 22 oktober kommer den nya rondellen att vara på plats.

Övergångsställe och trafikljus flyttas

Övergångsstället och trafikljuset på Värmdövägen vid busstorget flyttas 80 meter till strax öster om busstorget. På morgonen den 22 oktober kommer det nya övergångsstället och trafikljuset att vara på plats.

Sprängning och borrning, nu även spontning

Sprängningsarbetena för Nya gatan-området fortsätter enligt planerat. Själva sprängtillfällena är tre gånger per dag (vardagar klockan 10, 12 och 14). Sprängningen föregås av en signal. Vid sprängning stängs biltrafiken av i cirka fem minuter.

Från och med nästa vecka börjar arbete med att sponta. Det orsakar mycket buller. Spont är en stödkonstruktion som används för att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten.

Om du vill kan du få ett SMS ca 30 minuter innan sprängning. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla sig från denna lista. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

Byggtrafik

Lastbilarna kör från arbetsområdet genom in/utfarten på Vikdalsvägen och vidare på Värmdövägen österut. Tillbaka kommer lastbilarna österifrån och in på arbetsområdet via in/utfarten på Vikdalsvägen eller via infarten från Vikdalsvägen och Järla Östra skolväg.

Arbetstider

Arbetstiden för markarbetena i projektet Nya gatan är 06:30-18:00 vardagar, men vanligtvis slutar vi cirka 15:45. I undantagsfall utförs arbeten på nattetid och helger när det ej är möjligt under ordinarie tid. Arbetet kommer att pågå i 12-15 månader.

En del av Nacka stad

Nu bygger vi Nacka kommun stad. Nya gatan ska bli ett kvarter med torg, bostäder och lokaler för caféer och butiker i gatuplan som kommer att ligga nära den kommande stadsparken och t-banestationen Nacka Centrum. Husen står klara 2022. Läs mer här.

Visionsbild över hur Nya gatan kan komma att se ut:
Projektet Stadsporten av Storstaden Bostad

Efter planering och dialog med Nackabor, byggaktörer och andra, byggs det nu mellan Nacka forum och stadshuset. Här skapar Sveafastigheter, Botrygg och Storstaden fyra nya stadskvarter med bostäder, butiker, restauranger och annan service. Mellan stadshuset och Värmdövägen blir det ytterligare två kvarter vid Elverkshuset, som ska byggas av SSM och Kungsvåningen.

Följ arbetet på Nya gatan

Följ arbetet och läs mer om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter.

Följ arbetet genom webbkameran som ständigt ta nya bilder.

Läs om den nya staden som byggs på www.nacka.se/stad.

Sidan uppdaterades: