Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Stadsdirektörens måndagsmöte 10 juni

Trappmötet idag handlade bland annat om: några av ärendena i KSSU, konferens i London, konferens i Västerås, medborgarskapsceremonin, förnyelse av stadshuset, SLG i eftermiddag, många skolavslutningar denna vecka.

KSSU Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 11 juni

Kallelse_KSSU_2019-06-11.pdf

Några av ärendena:

 • Ett yttrande som ska till revisorerna:

  Ernst & Young har gjort en uppföljning av en tidigare revision. Revisionen gäller "Intern kontroll avseende ÄTA"
  (ÄTA= Ändring och Tillägg och Avgående arbeten i byggentreprenad).

  2017 gjorde Ernst & Young en granskning som landade i ett antal rekommendationer. De vill nu veta hur Nacka kommun har arbetat med dem.

  Det kommer nu ett yttrande där man beskriver i korthet hur man har implementerat och säkerställt att man har åtgärdat de här rekommendationerna.

  "ÄTA" är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats som inte finns förtecknade vid projektstarten. Det handlar om ändringar som sker under arbetets gång.

 • Nacka kommun kommer att upphandla konsulter som i sin tur ska upphandla entreprenader för att bygga två stycken simhallar, en vid Näckenbadet och en vid Myrsjö.

  Det behövs ett bra konsultstöd för den upphandlingen eftersom det är väldigt få som kan bygga simhall. Dessutom är simhallar dyra att bygga. En simhall kostar ungefär 180 miljoner kronor.
 • Kommunstyrelsen ska fastställa en organisation för Viltvården i Velamsund.

Konferens i London - Citys of the future 6 juni

Den 6 juni var Lena Dahlstedt, Einar Fransson, Anders Mebius, Frida Plym-Forsell och Hanna Elving på konferens i London. Ämnet var "Framtidens färdigheter" och handlade om hur man som kommun kan samarbeta med andra både för att stödja invånarna. Men även om att bli bättre på att ta in andras perspektiv i offentlig sektor och i vår organisation.

Konferens i Västerås 11 juni - Det offentliga rummet

Den 11 juni ska Klara Palmberg-Broryd, biträdande stadsdirektör, med flera både delta, lyssna och spana på konferensen "Det offentliga rummet". Den handlar mycket om digitaliseringen i den offentliga sektorn.

Medborgarskapsceremonin den 6 juni

Medborgarskapsceremonin den 6 juni gick mycket bra. Ceremonin är en fantastisk tillställning, där vi bjuder in de som fått svenskt medborgarskap under 2018 till Stadshuset för att fira det. De får ta med sig vänner och familj. Den här gången var det många som kom fram och tackade efteråt för att det var en fin tillställning som kändes inkluderande.

https://www.nacka.se/kommun--politik/medborgarskapsceremoni-6-juni/

Förnyelse av stadshuset

Tack alla medarbetare som har lämnat input till projektet "Förnyelse av stadshuset. Det mest synliga från projektet hitintills är de piloter som finns i Stadshuset, som t ex "Orangeriet i matsalen".

I eftermiddag kommer några från projektet att presentera insikter och slutsatser för den strategiska styrgruppen, där bland annat Lena Dahlstedt och några av de övriga direktörerna ingår.

Det kommer att behövas en förvaltningsorganisation som jobbar med hur vi jobbar och verkar i stadshuset över tid. Projektet ska ta fram en uppdragsbeskrivning för en sådan förvaltningsorganisation.

Det kommer också behövas göras ett arbete kring arbetssätt och spelregler i Stadshuset, så att det blir tydligt vad man får och inte får göra i här och hur vi gemensamt ska samverka här.

En av de mest efterfrågade insatserna som projektet fått in är att skapa miljöer där man kan sitta och arbeta ostört.

Du kan läsa mer om det här: https://www.nacka.se/medarbetare/stadshusinformation/fornyelse-av-stadshuset/

SLG-mötet i eftermiddag

SLG-mötet i eftermiddag handlar bland annat om:

- Koncept för centrala Nacka och hur vi som kommun ska jobba tillsammans med byggherrarna för att marknadsföra platsen.

- Spaningar. Dela erfarenheter från de olika externa spaningar som gjorts i vår.

Måndagsmöten fram till semestern

Det återstår bara ett måndagsmöte fram till semestern, Måndag den 17:e juni.

Skolavslutningsvecka

Denna vecka är det många skolavslutningar. Vi tackar elever och lärare för gott sampel under terminerna.

Sidan uppdaterades: