Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Stadsdirektörens måndagsmöte 30 september 2019

Besök från Förenade Arabemiraten idag, Seniordagen, Mediegenomslag, Mål- och budgetprocess T2, Svarsfrekvens från medarbetarundersökningen.

Besök från Förenade Arabemiraten idag

Måndagen den 30 september har vi besök från Förenade Arabemiraten i Nacka kommun. Det är bland annat utbildningsministern med delegation som besöker Sverige.

De träffar förtroendevalda och tjänstemän i stadshuset samt Kunskapsskolans internationella del KED.

De besöker bland annat Sickla skola, Kristallens förskola och Kunskapsskolan.

Under besöket har utbildningsministern och delegationen från Förenade Arabemiraten bland annat ställt dessa frågor:
- Hur går finansieringen av fristående skolor till i Nacka?
- Hur fick ni föräldrarna att släppa iväg barnen till förskolan?
(Den frågan kom när de hört att 90 procent av barn i förskoleåldern går i förskola).

Förrutom Nacka kommun så besöker de också Utbildningsdepartementet och Utbildningsministern, Skolverket och Generaldirektören där.

Seniordagen fredag 4 oktober

Seniordagen hålls i Nackasalen i stadshuset. 200 seniorer väntas komma till Nacka stadshus och de äter i lunchmatsalen. Föreläsningarna i Nackasalen handlar då om ensamhetens och gemenskapens effekter på hälsan.

Senaste veckornas mediegenomslag

Det har varit ett extra stort intresse från press de senaste veckorna när det gäller:

  1. Wallstreet Nacka med konstverk och allt som varit igång ute i Nacka. Tankar och frågor kommit framförallt från de som jobbar med konst. Några av frågeställningarna har varit "Hur mycket ska en kommun få bestämma, kring hur konstverk ska utföras?" Vilka krav kan kommunen ställa på konstnärer? Vi har fått prata mycket om hur förutsättningarna ser ut och hur vi har tänkt att Wallstreet Nacka skulle göras.

    Först var det en negativ ton från pressen men tonen vände till mer positiv och men fokuserade mer på hur fint det faktist blev.
    Jenny Ryderstedt, pressansvarig i Nacka, och framförallt Fredrika Friberg har samarbetat med kulturenheten om att prata om konst på ett bra sätt.

  2. Idrott och idrottsanläggningar. Om hur barn ska få tillgång till idrott osv. Vi nådde inte fram så bra i början men lyckades till slut förklara och få fram hur vi resonerar och finansierar idrotten, liksom hur vi ska växa på ett bra sätt. Till slut när vi nådde fram med våra budskap och förklaringar så fick vi till och med uppåt-tummar och applåder från idrottsföreningarna.

    Pressansvarig med fler sett en mer positiv ton från pressen efter ett ett lyckat samarbete med de involverade enheterna i dessa frågor.

Mål och budget

Resultat för T2

Nuläget säger oss att vi ska hålla i pengarna rejält. Det är ett ekonomiskt ansträngt läge och det finns stora utmaningar i resultatet som vi behöver komma tillrätta med.

Resultatet för T2 ligger på plus 430 miljoner (men det är främst reavinster som bygger upp resultatet).

För helårsprognosen har vi ett resultat på plus 424 miljoner. Men våra nämnder sammantaget förväntas gå minus 90 miljoner. De stora underskotten finns framförallt hos Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Natur- och trafiknämnden samt Socialnämnden och Äldrenämnden.

Vi har investerat för ungefär 825 miljoner kronor.
Vi har en låneskuld på 1,35 miljarder kronor, det är en något lägre skuld än vi hade tänkt.

Mål- och budget 2020-2022

Alla nämnder har inkommit med förslag till budget inför mål- och budget 2020-2022. Skatteprognosen kommer den här veckan och då vet vi mer om hur mycket pengar vi har att fördela.

Vi kommer inte ha lika mycket att fördela till nästa år, som vi har haft tidigare år.

Rekommendationer: Håll i varje krona och gör kloka val i vardagen.

Svarsfrekvens från medarbetarundersökningen

Sista dag att svara är 10 oktober.

Mätdatum 2019-09-30

Välfärd skola 1043 (2460) 42%
Välfärd samhällsservice 310 (762) 41%
Enheter 426 (769) 55%
Totalt 1791 (av 4018) 45%

Sidan uppdaterades: