Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 28 oktober 2019

Måndagsmötet den här veckan tog upp flera av ärendena inför Kommunstyrelsens sammanträde ikväll, så som mål och budget, en definition av ”bäst på att vara kommun”, en uppmaning att börja med det interna budgetarbetet, totalförsvarets behov i några av de områden som vi planerar att bygga bostäder i, samt ett nytt start-PM för Birka.

KS 28 november

Kallelse_KS_2019-10-28.pdf

Många ärenden, 40 stycken, här är några av dem:

Mål och budget – fokus maximalt värde för skattepengarna
Mål och budget fokuserar på maximalt värde för skattepengarna. Det blir en välfärdsbudget med satsningar på obligatorisk kommunal verksamhet. Kommunen har 166 nya miljoner och 119 av dem går till volymökningar för till exempel fler äldre, flera barn i skolan och 47 miljoner till satsningar.

Socialnämnden får 60 miljoner kronor ytterligare. Äldrenämnden får 36 miljoner kronor och Utbildningsnämnden får 31 miljoner kronor. Neddragningarna i årets budget gäller främst ”icke-obligatorisk verksamhet”, till exempel administration. Investeringar 2020 för 1,1 miljard kronor, framförallt inom exploaterings-, natur och trafik- och fastighetsområdet.

Fokus i alla nämnder 2020 kommer att vara ”maximalt värde för skattepengarna”. Läs mer om detta i kommunstyrelsens handlingar.

Beslut för Mål och budget
Mål och budget 2020 beslutas i mitten av november, då den tas upp på kommunfullmäktige.

Ny definition av ”bäst på att vara kommun”
Vi har tagit fram en ny definition i mål och budget, på hur vi ska mäta ”bäst på att vara kommun”. Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa kommunerna, vad det gäller kvalitet och bland de 25 procent bästa avseende låga kostnader.

Börja med det interna budgetarbetet
Nu behöver vi börja arbeta med den interna budgeten.

Trafik- och fastighetsfrågor
På grund av totalförsvarets behov, föreslås ytterligare begränsningar i de områden som Nacka kommun planerar att bebygga (områden som är känsliga för totalförsvaret). Kommunen har lämnat ett yttrande om detta.

Stadsbyggnadsfrågor
Nytt start-PM för Birka är på väg. Planerna för Birka har fått stort intresse i media. Planen är att anta ett start-PM om att 1200 bostäder (flerbostadshus) ska byggas i Birka.

Markanvisningar, två tilldelningsbeslut: Volten i Orminge och i Henriksdal.

Kultur- och fritidsfrågor
Läs gärna Nacka kommuns yttrande över den nationella biblioteksstrategin.

KSMU 29 november

Kallelse_KSMU_2019-10-29.pdf

Nätverk för klimatneutralt Nacka
Per Enarsson, chef för miljöenheten, har föreslagit att Nacka kommun ska bilda ett nätverk för ett klimatneutralt Nacka tillsammans med kommunens företagare.

KSSU 29 november

Kallelse_KSSU_2019-10-29_reviderad_191024.pdf

Trafikprognosen 2020
Trafikprognosen visar att det kommer att bli trängre i trafiken på västra Sicklaön år 2020. Senare kommer vi att göra en trafikprognos med hur det skulle se ut med Östlig förbindelse.

Fastighetsförvaltning
Det finns ett beslut om att vi ska sälja Solsidans gamla skola och ladugårdstomten i Duvnäs. Men först ska detaljplanen göras om.

Besök från Enköpings kommun

Enköpings kommun vill höra om hur vi arbetar med kultur och fritid i Nacka, med särskilt fokus på bibliotek. Det är Enköpings upplevelsenämnd och utbildningsnämnd som kommer på torsdag nästa vecka.

Utbildningsenhetens analyser om inflytande från eleverna

Utbildningsenheten har gjort analyser av digital kompetens i gymnasieskolan, som ett sätt att jobba med barnkonventionen.

SLG – måndag eftermiddag

SLG-mötet handlar om mål och budget.

Eva Olin är tillförordnad stadsdirektör nästa vecka

Lena Dahlstedt har semester vecka 45.

Sidan uppdaterades: