Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Stadsdirektörens måndagsmöte 9 mars 2020

Innehållet på måndagsmötet idag var bland annat: Ovanligt många stadsutvecklingsärenden som ska behandlas på KSSU imorgon, guldbron passerar Nackas kust imorgon, hög tid att söka sommarkollo, lyckad träff med byggherrar samt en uppdaterad information om coronaläget.

KSMU - Kommunstyrelsens miljöutskott 10 mars 2020

Kallelse_KSMU_2020-03-10.pdf

KSSU - Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 10 mars 2020

Kallelse_KSSU_2020-03-10.pdf

Ett axplock ur det som ska behandlas av KSSU den 10 mars:

 • Detaljplanerna för Fisksätra entré och Ormingehus (start-PM för Ormingeplan) diskuteras inför antagande, samt de tillhörande exploateringsavtalen.
 • Ändrad budgetprocess för stadsbyggnadsprojekt.
 • Genomförandeplanen för västra Sicklaön.
 • Markavtal med Nacka vatten och avfall om allmän VA-anläggning för kommunal mark .
 • Naturreservaten Rensätra, Skarpnäs och Ryssbergen diskuteras vidare. Ett förslag är att avbryta försöket att göra Skuruparken till ett naturreservat. (Nr 25 i dagordningen).
 • Kulturreservatet i Baggenstäket.
 • Stadshusets reception, utställningsyta och matsal ska förnyas. Först ut är en förbättring av ljudmiljön i stadshusets matsal. Senare kommer även stadshusets reception och utställningsyta tas om hand.
  Totalt finns 2 miljoner kronor till åtgärder varav 1,5 miljon ska gå till att förbättra matsalen. (Nr 24 i dagordningen).
 • Halvera antalet bostäder som Nacka kommun äger.
  Många av bostäderna för sociala ändamål som Nacka kommun själv äger har stått tomma länge. Det beror på att bostäder för till exempel nyanlända har minskat. Planen är att sälja 300 bostäder från och med nu och vidare under 2021. (Nr 25 i dagordningen).

Guldbron kan ses i Nacka onsdag 11 mars

En bra plats i Nacka att se bron från är kusten mellan Hasseludden och Saltsjökvarn.

Träff med byggherrar förra veckan - Nacka Preview

Nacka kommun bjöd in fastighetsaktörer till ett frukostseminarium i Tornvillan i Nacka strand förra veckan. Det blev en lyckad sammankomst med 40 - 45 gäster. Det blev ett bra samtal och efteråt fick vi positiv feedback. Katarina Wåhlin Alm och Mats Gerdau med flera medverkade.

Sommarkollo 2020

Det är dags att söka sommarkollo. Sista dag för ansökan är torsdag 19 mars. Dessutom kommer våra fritidsgårdar att anordna dagläger. Ansökan till det läggs ut senare under mars.

Gemensam städdag på EH2 i stadshuset den 7 maj

Cheferna på EH2 har beslutat om en gemensam städdag på hemvisten tillsammans med våra medarbetare. Detta för att skapa bättre energi och utrymme för viss ommöblering. De berättar detta på måndagsmötet för inspiration till andra.

Coronaläget

Läget är lugnt i Nacka. Verksamheterna fungerar som de ska och vi har öppet som vanligt i våra skolor, förskolor och omsorgsverksamheter.

Antalet smittade i Stockholmsområdet har planat ut lite i helgen.

Nackas egen krisledning och krisberedskap är aktiverad från och med förra veckan. De planerar inför ifall vi skulle hamna i ett tuffare läge än vad vi är nu.

Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens information: Tvätta händerna och använd handsprit, håll lite avstånd till kompisarna. Är man sjuk så stannar man hemma.

Nacka kommuns information om coronaviruset finns på nacka.se.

Nacka kommuns ledningsgrupp - möte 9 mars på temat kompetensförsörjning

KLG ska bland annat se över den krisplanering som finns i kommunen. Exempel på vad som ska diskuteras är, vilka verksamheter som ska prioriteras i ett läge där man behöver prioritera samt hur de verksamheterna ska bemannas vid ett förhöjt krisläge.

Sidan uppdaterades: