Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 7 september

Samråd i Orminge, Stockholmsenkäten, Chefsfrukost på onsdag, Besöksförbud på äldreboenden, Utbildning om IT-säkerhet, Elektroniska underskrifter, Friska Nacka och genomförandeplanering på västra Sicklaön tema för ledningsgruppsmötet.

Samråd för Pylonen i Orminge

Lena Dahlstedt hälsade i vanlig ordning välkomna och lämnade direkt över ordet till Viktor Wallström som är planarkitekt för området Pylonen i norra Orminge. Ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga bland annat bostäder på mark som använts till en kraftledning. Byggnadsfirman Viktor Hanson har föreslagit fem punkthus i sju våningar, och cirka 500 bostäder, i samarbete med Arkitema arkitekter. Samrådet pågår till 30 september. Digitalt samrådsmöte genomförs i morgon, tisdag. Mer info på nacka.se/pylonen

Stockholmsenkätens Nackaresultat på onsdag 9 september

Susanne Nord, utbildningsdirektör, berättade om Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år med ungdomar i årskurs 9 i grundskolan och andra året i gymnasiet. 22 kommuner deltar och 27 000 elever, varav 2500 i Nacka har besvarat enkäten, som handlar om levnadsvanor, till exempel alkohol och droger. Resultaten per kommun kommer på onsdag 9 september. De övergripande resultaten presenterades förra veckan och finns här.

Chefsfrukost onsdag 9 september

Henrik Ahl, stabschef, berättade om nästa chefsfrukost för chefer i stadshuset, den 9 september. Tema: Erfarenheter från pandemin. Bland annat kommer fyra chefer att berätta för de andra hur de har arbetet. Krishanteringsarbete och stöd för att hantera arbete på distans.

Besöksförbud i äldreomsorgen kan upphävas

Elisa Reinikainen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättade om besöksförbudet i äldreomsorgen, som gäller sedan 30 mars. Det finns möjlighet för verksamhetscheferna att göra undantag. Regeringen har gett i uppdrag åt FHM och Socialstyrelsen att utreda förbudet. Om cirka en vecka kommer en ny rekommendation. Verksamheterna planerar inför ett eventuellt upphävande och hur besök ska kunna genomföras.

Säkerhet vid distansarbete och elektroniska underskrifter

Brita Rösblad, digitaliseringsenheten, talade om säkerhetsrisker vid distansarbete och påminde om IT-säkerhetsutbildningen, som är uppdelad i nio sessioner, varav sex fortfarande går att genomföra. Läs mer om IT-säkerhet här Digitaliseringsenheten genomför just nu en inventering av verksamheternas behov av elektroniska underskrifter.

Friska Nacka – orientering för alla

Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör berättade om orienteringstävlingen Friska Nacka. Tre vinnare har lottats fram. Järla orientering har satt ut 112 orienteringspunkter på kartan, som har kunnat hämtas på flera ställen i kommunen. Över 1 600 personer har deltagit. Varje person har i genomsnitt varit ute 25 timmar och alla gemensamt har tillryggalagt en sträcka som motsvarar tre varv runt jorden. Det går att fortsätta till 31 december. Tre deltagare har vunnit presentkort: Klara Lövgren, Bertil Malmgren och Alva Älvström har vunnit presentkort på Restaurang J, Naturkompaniet, respektive lyx-takeaway från Onzo. Läs mer om Friska Nacka här

Ledningsgrupp: genomförandeplanering

Ledningsgrupp i eftermiddag med hela koncernledningen. Temat fö rmötet är Genomförandeplanering Västra Sicklaön, som även tas upp som ett ärende på nästa möte med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Sidan uppdaterades: