Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 19 oktober

Miljöutskott och stadsutvecklingsutskott, Brand i Boo Folkets hus, Avfallsplan på samråd, Medarbetarundersökning, Internationella arbetsmiljöveckan, Höstlovsaktiviteter, Koncernledning och en påminnelse om att hålla avstånd.

Miljöutskottsmöte 20 oktober

Ett intressant ärende är revidering av indikatorer i miljöprogrammet. Revideringen sker av flera skäl; indikatorerna ska bli bättre och lättare att följa upp, men vi har också nått målnivåerna på flera områden, och höjer därför ambitionerna. Här finns handlingarna till miljöutskottets möte

Stadsutvecklingsutskottsmöte 20 oktober

Ganska få ärenden denna vecka. De flesta går vidare till kommunstyrelsen. Ett intressant ärende är ett medborgarförslag: Upplivning av Ektorp centrum. Det föreslås besvaras positivt, men åtgärder behöver ske i samråd med centrumägare och fastighetsägare. På lång sikt kommer en ny detaljplan, men det kan ta några år. Här finns alla handlingar till mötet i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Branden i Boo Folkets hus

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade att huset är nedbrunnet till grunden. Flera verksamheter i huset är finansierade av kommunen, bland annat fritidsgård, kulturskola och verksamhet för seniorer. Man har jobbat hårt och hittat tillfälliga lokaler för kulturskola och frititdsgård och de håller öppet som vanligt. Här finns mer information om branden och kontaktuppgifter till verksamheterna

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman konstaterade att det inte är kommunen som äger huset, utan föreningen Boo Folkets Hus, men det står på kommunens mark. De har försäkringar och kommer att kunna bygga upp det igen. Polisen utreder händelsen som grov mordbrand. Ytterligare ett försök att sätta eld på en byggnad inträffade i helgen, men den branden kunde släckas. Oro i området. Bevakningen har förstärkts i samarbete med polisen.

Ny avfallsplan ute på samråd

En avfallsplan för perioden 2021 - 2026 ska fastställas. Förslaget till ny plan har fyra mål: Förebygga avfall och matavfall, göra det enkelt att återvinna avfall, hållbar och säker hantering av avfall samt minskad nedskräpning. Synpunkter kan lämnas fram till 10 december. All info finns på nacka.se/avfallsplan eller i utställning i entréhallen i stadshuset.

Medarbetarundersökningen

Mycket hög svarsfrekvens: 88 procent. Tack till alla som svarade! Personaldirektör Elisabeth Carle presenterade några tidiga resultat: Resultaten har ökat totalt med en procentenhet, vilket är mycket. I Nacka har resultaten ökat varje år utom 2017. Tre av fyra av kommunstyrelsens resultatindikatorer har också förbättrats och når sina målnivåer. Attraktiv arbetsgivarindex, utvecklingsindex och arbetsmiljö- och hälsoindex har ökat, med råge. Den indikator som inte ökat var hållbart medarbetarengagemang. Två frågor har ökat tydligt: "Nacka kommuns ledning är öppen i sin kommunikation" och "Arbetsplatsträffarna är ett forum för arbetsmiljöarbete". Fler resultat kommer snart till chefer och enheter och hela undersökningen kommer att publiceras på nacka.se

Internationella arbetsmiljöveckan

Denna vecka är det internationella arbetsmiljöveckan och på onsdag är det skyddsombudens dag, vilket kommer att manifesteras med en samling av några av skyddsombuden. Det blir workshop kring medarbetarundersökningens resultat och utveckling av arbetsmiljö och samverkan, med fokus på att ta fram bra metodstöd för arbetsplatsträffarna. Läs mer om arbetsmiljö och hitta ditt skyddsombud här

Höstlovsaktiviteter

Nästa vecka är det höstlov för skolbarnen. Anders Mebius berättade om aktiviteter på fritidsgårdarna, museet Hamn, Dieselverkstaden, cirkuskurs med mera.

Koncernledning med budgetdiskussion

Nästa veckas måndagsmöte blir det fokus på budgeten På koncernledningens träff i eftermiddag blir det diskussion om budgetläget och förutsättningar framåt.

Coronaläget - håll i och håll ut!

Smittspridningen ökar i flera länder i Europa och Stockholmsregionen är i ett känsligt läge. Kom ihåg att hålla avstånd även nu när det blir kallare och vi vistas mer inomhus.

Sidan uppdaterades: