Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

PULS-mätning – webbenkät om din arbetsmiljö

För att få en samlad bild av hur du som medarbetare upplever din nuvarande arbetssituation och hur pandemin påverkar arbetsförutsättningarna genomförs en PULS-mätning mellan den 17 mars och 26 mars.

Undersökningen genomförs av Zondera och kommer bland annat ge värdefullt underlag för hur vi ska planera verksamheten efter pandemin.

Du får PULS-mätningen i din mail från Zondera. PULS-mätningen tar cirka 5 minuter att besvara. Dina svar är konfidentiella och Nacka kommun tar endast del av det sammanställda resultatet.

Du kommer att få tillgång till resultatet för din enhet i Zonderas portal den 12 april.

Svarsfrekvens

Den slutgiltiga svarsfrekvensen är:

stapel_29_mars.jpg

Sidan uppdaterades: