Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Stadsdirektörens måndagsmöte 29 mars

Kommunstyrelsemöte i eftermiddag, fortsatt allvarligt läge i pandemin, ny servicepolicy, dags för Friska Nacka, korta ledningsgruppsmöten och till sist: ett varmt tack och lycka till!

Kommunstyrelsemöte 29 mars

Rekordmånga ärenden ska tas upp på eftermiddagens möte. Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm berättade om antagande av ny detaljplan för Östra Gräsvägen som gör det möjligt att bygga bostäder, och där det kommer att teckans avtal med Aros och Sveafastigheter. Ett Start-PM för Fisksätra Södra ska också tas upp. Det ska fattas beslut om utbyggnads-PM och tilldelas budget för flera projekt, bland annat Orminge centrum etapp 4, Fågelstigen i Boo, Ältabergs verksamhetsområde, samt Kyrkvikens reningsanläggning i Järlasjön. Det blir både en skärmbassäng som ska rena dagvatten och nya träbryggor som kommer att bli en uppskattad badplats som kommer att vara klar 2022.

Attitydundersökningen kommer att tas upp, liksom en lång rad remisser och motioner. Bland remisserna märks Boverkets föreskrifter om skydd mot buller och Bygga och bo till lägre kostnad. Synpunkter ska också lämnas på revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur.

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman informerade om att det är dags för inriktningsbeslut om Järlahöjdens nya förskola, som ska rymma 160 barn. Den kommer att ligga intill Eklidens skola. Byggnaden blir en typförskola, som byggs enligt standardiserat byggsätt och får ett effektivt användningssätt. En tioårig förlängning av Atrium Ljungbergs avtal för Dieselverkstaden ska också behandlas. Det blir dyrare, men kommunen får fler funktioner, som en ny läsesal och studierum till biblioteket, en ny danssal, bättre musikstudio med mera.

Här finns alla ärenden till kommunstyrelsen 29 mars

Läget i coronapandemin

Mats Bohman konstaterade att smittspridningen är hög och det är svårt att säga vart vi nu är på väg. Vi får i lalla fall räkna med att påverkas över påsken och ett bra tag till. Efter påsklovet återgår gymnasieskolan till närundervisning, men med anpassningar för minskad smittspridning.

- Håll i och håll ut! Håll avstånd och håll dig hemma om du kan arbeta på distans, och alltid om du är sjuk. Vi behöver orka i några veckor till innan alla kan få vaccin, konstaterade Mats Bohman.

Ny servicepolicy

Stöd- och servicedirektör Hans-Otto Halvorsen berättade att den nya servicepolicyn nu är publicerad bland våra styrdokument. Den beslutades av kommunfullmäktige den 1 februari. Policyn inleds med ett starkt statement: att Nacka kommun är en serviceorganisation. Det utgår från förvaltningslagens portalparagraf, där det står att offentliga myndigheter ska arbeta snabbt, enkel och kostnadseffektivt för dem vi är till för. Nackabon ska vara i centrum och det är till dem vi ska leverera service. Även när vi fattar beslut som den enskilde inte tycker om ska vi göra det på ett sätt som hjälper dem att förstå varför. Vi ska lyssna på Nackaborna.

Hans- Otto Halvorsen tog också upp målbilden: att det ska vara enkelt för dem som verkar och lever i Nacka att samspela med kommunen, de ska känna sig personligt bemötta, och den som har kontakt med en kund ska ta fullt ansvar för den fråga som är aktuell. Servicepolicyn styr inte bara hur vi ska förhålla oss till Nackaborna, utan även hur vi beter oss mot varandra varje dag. Läs mer om servicepolicyn här

Orientera med Friska Nacka

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius berättade att Friska Nacka, som drivs av Järla orientering, ger ut årets orienteringskarta den 7 april. Alla Nackabor får en karta tillsammans med Nacka Värmdö Posten. 60 orienteringspunkter kommer att finnas, även i Orminge, Saltsjöbaden-Fisksätra och Älta. Förra året slogs alla rekord med över 1 800 registrerade deltagare som registrerade 70 000 besökspunkter. Många aktiviteter genomförs tillsammans av familjer, så egentligen är det många fler som deltar. I år siktar man på 2 500 anmälda deltagare och 100 000 registrerade besökspunkter. I år har vi även lagt till ett 20-tal jubileumsstolpar med anknytning till Nackas 50-årsfirande, där man kan lära sig mer om kommunens verksamheter och historia, och få extra chans att vinna priser. Redan under påsken görs ett så kallat "tjuvsläpp" och det går bra att börja leta stolpar redan 2 april. Läs mer på friskanacka.se

Korta ledningsgruppsmöten och inget trappmöte nästa vecka

I eftermiddag hålls korta ledningsgruppsmöten på grund av kommunstyrelsemötet. Nästa måndag är annandag påsk och då hålls inget trappmöte. Den 12 april tar Victor Kilén över som stadsdirektör.

Slutord: Varmt tack och lycka till!

Detta var Lena Dahlsteds sista måndagsmöte. Efter 35 år som chef och ledare konstaterade Lena Dahlstedt att de senaste tio åren har varit de roligaste i hennes yrkesliv. Hon sade att hon har fått lära sig mycket nytt och utvecklats som chef, ledare och människa, och vände sig direkt till alla medarbetare:

- Ni har gjort mig, och varandra, så mycket bättre. Det senaste året har varit fantastiskt, trots pandemin och krisen. 2020 års bokslut var det bästa under mina år, och tror jag, det bästa någonsin. Stort tack till er alla, ni har gjort stordåd! Det senaste året har varit annorlunda på så många sätt, med snabb digitalisering och mycket arbete på distans. Det har förändrat hela vårt arbetssätt, men har också inneburit mer tid för hälsa och träning. För mig, och hoppas jag, för dig också. Jag tror att det är viktigt att vi själva ser till att vi mår bra, både chefer och medarbetare. Så fortsätt att röra på dig, för din egen skull men också för att kunna göra ett bra jobb framöver!

Hon fortsatte:

- Varmt tack alla, och lycka till i framtiden! Nu kan ni ta nästa steg och bli världens bästa kommun. Jag önskar er alla en riktigt glad påsk. Njut av ledigheten och påskmaten och att vara ute i våren som är på väg. Hej då!

Sändningen avslutades med att Mohammad Manouchehr (Moe) på kundserviceenheten, som producerar sändningarna av trappmötet, framförde ett varmt tack från alla medarbetare och önskade Lena all lycka i framtiden.

Sidan uppdaterades: