Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Kommunikation och gemenskap i fokus för Årets chef i Nacka kommun

En gång om året delar Nacka kommun ut utmärkelsen Årets chef för att premiera chefer som gjort enastående insatser. Katarina Centerdal, verksamhetschef på Nackas seniorcenter Sjötäppan, är Årets chef 2020.

katarina_centerdal_500x500.jpg

Katarina Centerdal är verksamhetschef på Nackas Seniorcenter Sjötäppan. Tidigare i år blev hon utsedd till årets chef i Nacka kommun*. För Katarina är det en bekräftelse på att hon och hennes medarbetare har gjort någonting bra tillsammans och arbetat med rätt saker.

- Sedan är jag jätteglad för att just äldreomsorgen och Sjötäppan lyfts fram, för vi har verkligen gjort en resa tillsammans.

Katarina tog över ansvaret för Sjötäppan tillsammans med Marika Westerblom och Izabell Söderström 2017, efter en turbulent tid på boendet. Innan Katarina började arbeta på Sjötäppan var hon verksamhetschef på ett annat boende som också genomgick stora förändringar. Det gjorde att Katarina hade skaffat sig värdefulla erfarenheter och kände sig trygg i sin roll som chef.

- Jag visste vad jag gav mig in på och ville använda mig av min kunskap. Att jag är envis och har mycket tålamod var också bra egenskaper som jag fick användning av. Min inställning är att jag tror att man kan förändra, det tar fram kreativiteten i mig och det ger mig mod. Dessutom är jag inte rädd för att be om hjälp. Det handlar ju inte om att jag ska jobba på, leverera och kunna allting själv, utan vi är ett kollektiv som behöver sträva mot samma mål.

Ett nära och tydligt ledarskap

För Katarina kännetecknar ett bra chefskap ett nära och tydligt ledarskap, att coacha sina medarbetare och att se till att de får rätt information och rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar.

- Jag är chef för att jag tycker om att påverka, ta ansvar och se människor och verksamheter utvecklas. Mycket handlar om att vara öppen och ärlig, och att informera om vad vi står i och vart vi ska.

I det förändringsarbete som skett på Sjötäppan har det varit viktigt att lyfta och stötta varandra.

- Sedan behövde alla ta ställning till om de ville vara med på den här resan eller inte. Det handlar inte om att alla ska tycka likadant, vi behöver olikheter för att bli en stark grupp med hög kvalitet. Men man måste följa ramar, de grundläggande värderingarna och vara en del i gruppen. Det fanns de som inte ville vara med på resan och som hoppade av. Det tycker jag är starkt och modigt, att känna efter vad man vill och inte.

Förändringarna på boendet har skett under relativt kort tid, vilket kanske inte alltid varit optimalt.

- Då får man inse att vissa saker hinner vi med, och andra saker kanske vi inte riktigt lyckas med just nu, utan får ta tag i senare. Det handlar om att prioritera. Sedan är det viktigt att delegera, men som chef måste du följa upp så att allt fungerar. Det är här det nära ledarskapet är så otroligt viktigt. Man behöver vara nära medarbetarna för att kunna fånga upp signaler för att veta att vi är på rätt väg. Jag kan inte sitta på mitt kontor och säga att ”Nu ska vi jobba med det här” utan att själv vara med i verksamheten för att se och förstå vad som händer.

För Katarina är det viktigt att medarbetarna vågar lyfta vad som inte fungerar för att kunna hjälpa och stötta. Men det är också viktigt med återkoppling och uppskattning. Både som chef till sina medarbetare och medarbetare emellan.

- Så har det verkligen blivit på Sjötäppan. Alla hjälps åt, rättar till där det behövs och lyfter varandra på ett helt annat sätt idag. Innan var man obekväm med att till exempel arbeta på en våning som man inte brukade, så är det inte idag, utan alla kan hoppa in var som helst på boendet. Alla vet vad de ska göra och det fungerar utan att jag behöver lägga mig i. Medarbetarna löser mycket av det som uppstår själva, utifrån värderingar och riktlinjer, och de vet när de behöver komma till chefen.

Stolta medarbetare ger nöjda kunder

Varje år genomför Socialstyrelsen en undersökning kring kundernas uppfattning om kvaliteten på äldreboenden. Sjötäppan ligger på tredje plats av de totalt 14 äldreboenden i Nacka som deltagit i undersökningen och 94 procent av kunderna är sammantaget nöjda med sitt boende.

- Det tror jag beror på att medarbetarna känner stolthet över sitt arbete, vilket jag ser tydligt om jag jämför med hur det var tidigare. Sedan tar alla betydligt mycket mer ansvar nu. Tidigare fanns det inte heller utrymme för ett enda misstag, det är klart att det skapar osäkerhet. Mina medarbetare känner sig trygga med att vi jobbar utifrån de lagar och föreskrifter som finns och att jag tror på dem och det viktiga arbete som de utför varje dag.

* Utmärkelsen Årets chef delas ut en gång om året av Nacka kommun och är ett sätt premiera chefer som gjort enastående insatser. Utmärkelsen lyfter fram förebilder och belönar goda exempel på utmärkt ledarskap.

Sidan uppdaterades: