Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Stadsdirektörens e-trappmöte 14 juni

Fortsatt positiv utveckling i Coronapandemin, Markanvisningstävling i Älta centrum, Stadsdirektören gör verksamhetsbesök, Dags att söka pengar från framtidsfonderna, Sommargåva i år igen, Utveckling i KLG.

Det fortsätter gå åt rätt håll i Coronapandemin

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman inledde med en uppdatering av läget i Coronapandemin. Sedan mitten av april har antalet fall per 100 000 invånader i Nacka minskat från över 400 till under 50 per vecka. Nu är över hälften av alla vuxna i Nacka vaccinerade med minst en första dos. Men Deltavarianten oroar och råden om att hålla avstånd etc gäller fortfarande. Även om du är vaccinerad ska du fortsätta följa rekommmendationerna. Fram till 1 juli gäller fortfarande att vi ska undvika att samlas i större grupper, även privat.

Markanvisningstävling i Älta centrum

David Arvidssson från exploateringsenheten berättade att markanvisningstävlingen i Älta centrum skickas ut den 17 juni. Det blir en anbudstävling baserad på pris, som annonseras på nacka.se, LinkedIn och går ut som inbjudan till exploateringsenhetens intressentlista med över 100 intressenter. Anbud ska ha kommit in senast den 20 augusti. Tävlingen gäller två lamellhus med tre block i varje och totalt cirka 10 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea), vilket beräknas bli mellan 75 och 100 lägenheter. Här publiceras aktuella markanvisningstävlingar

Verksamhetsbesök hos sjöscoutkåren och i Nyckelviken

Tisdag förra veckan besökte stadsdirektör Victor Kilén Nacka sjöscoutkår och seglade med dem, för att se hur ungdomarna lär sig om ledarskap och gemenskap i en av många fristående men skattefinansierade verksamheter som finns i Nacka. Han besökte också kommunenns egen verksamhet i Hälsoträdgården i Nyckelviken i torsdags, och fick veta mer om hur människor där får stöd att må bättre och komma tillbaka till arbetslivet.

Victor Kilén vill gärna besöka fler verksamheter i kommunen. Vill ni att han ska besöka er ? Maila en inbjudan till victor.kilen@nacka.se

Dags att ansöka till framtidsfonderna

Stabschef Henik Ahl berättade om kommunstyrelsens fyra framtidsfonder, som syftar till att stimulera uteckling och innvation, stimulera effektivare och smartare lösningar, skapa större mervärde för Nackasamhället samt möjliggöra utveckling som annars inte hade varit möjlig i närtid. Fonderna heter: Framtids- och utvecklingsfonden, Kompetensfonden, Trygghetsfonden och Miljö- och klimatfonden. Kommunstyrelsen fattade förra veckan beslut om tilldelning för den första tertialen. 16 ansökningar hade kommit in med ett belopp på knappt 23 miljoner. Fem av dem blev beviljade. De flesta av dessa finns i Framtids- och utvecklingsfonden, som är den största. De ansökningar sopm beviljats medel är: Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen, Wall street Stockholm, Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre, språksatsning inom äldreomsorgen samt fosforfällning i Bastusjön. Läs mer om de projekt som tilldelades medel från kommunstyrelsen

Nu öppnar ansökan för tertial 2, och underlaget ska vara inne senast den 9 september. Ett medskick: Det sker ett urval vid varje tilldelningstillfälle och om man har fått nej vid ett tillfälle går det att förstärka och komplettera sin ansökan och återkomma på nytt. Tack till alla som sökt och till medarbetarna somarbetat med att hantera ansökningar, framför allt Karin Dreik och Frank Langenfeldt.

Sommargåva till alla anställda

Kommunstyrelsen har beslutat att ge alla medarbetare en sommargåva på 500 kronor. Den delas ut i form av en check som kan användas hos ett av många Nackaföretag. Läs mer om sommargåvan här

Kommunledningen diskuterar 10-25-målen

Hur kan vi bli en ännu bättre kommun, förbättra verksamheten och samtidigt få bästa nytta för skattepengarna? Det ska kommunledningen dryfta i eftermiddag.

Sidan uppdaterades: