Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

E-trappmöte 13 september

KSAU 14 september med långtidsprognos, Lyckat Nacka Preview förra veckan, Stabilt läge i Coronapandemin, Cykeldag i Sickla på torsdag, Dags för medarbetarundersökning och We+.

Dagens möte leddes av trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman, eftersom kommundirektören är på tjänsteresa.

Kommunstyrelsen arbetsutskott tisdagen den 14 september

Ett viktigt ärende som påverkar vårt arbete framöver är långtidsprognosen, som tas upp av KSAU i morgon.

Budgetchef Annika Reiner berättade att prognosen har ett 20-årigt perspektiv, och alltså sträcker sig fram till 2040. Den bygger på underlag från alla verksamheter, både drift och investeringar. Prognosen ska peka ut en långsiktig plan för kommunens ekonomi och visa på vilka konsekvenser de beslut som fattas i dag kommer att få på längre sikt. Nacka står inför en fortsatt stor befolkningsökning och därför är det viktigt att bland annat välfärdstjänsterna fortsätter växa i lagom takt. Prognosen innehåller flera scenarier som visar på vad som händer i framtiden, baserat på hur vi agerar i dag.

Här finns alla ärenden till KSAU 14 september

Lyckat Nacka Preview om stadsutveckling

Katarina Wåhlin Alm berättade om Nacka Preview, som genomfördes på plats den 9 september i Lavalhallen. Ett femtiotal inbjudna fastighetsaktörer träffade politiker och kommunrepresentanter från stadsutvecklingsprocessen. Detta var första tillfället man träffades sedan före pandemins start och man uppdaterade varandra på vad som hänt i Nacka sedan dess. Fokus var på Sickla, särskilt kvarteren kring Tapetfabriken och Nobelberget, samt Centrala Nacka. Micael Dahlen, professor vid Handelshögskolan, reflekterade kring framtidens arbetssätt och framtidens beteende. Ett väldigt inspirerande möte! Nacka Preview är ett återkommande evenemang, minst årligen.

Många på Nacka Preview var intresserade av den första naturbana markanvisningstävlingen i Centrala Nacka, som utlyses officiellt den här veckan. Intressanta anbud emotses!

Stabilt läge i Coronapandemin

Mats Bohman konstaterade att smittspridningen just nu tycks vara värst bland högstadieungdomar, men att läget i övrigt är ganska lugnt, både i landet och i regionen. Den allmänna rekommendationen om distansarbete upphör den 29 september. Hur detta ska hanteras diskuteras just nu inom regionen och besked om vad som gäller oss i Nacka kommun kommer nästa vecka. Fram till dess gäller fortfarande rekommendationen: Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk och arbeta på distans om du har möjlighet.

Cykeldagen den 16 september i Sickla

Ulrika Haij, enhetschef för trafikenheten tillika biträdande trafik- och fastighetsdirektör, berättade om årets cykeldag, som infaller på torsdag. Då ska kommunen tacka alla som cyklar och därmed reser hållbart i vår kommun. Trafikenheten kommer att finnas ute för att möta cyklisterna och diskutera framkomlighet, säkerhet och andra cykelfrågor på eftermiddagen mellan klockan16 och 18 vid gång- och cykeltunneln under Sicklavägen, nära Nacka tingsrätt. Enkel cykelservice erbjuds utan kostnad till alla som passerar under eftermiddagen. Trafikenheten ser fram emot att få prata med många cyklister. Varmt välkomna!

Dags för årets medarbetarundersökning

Personaldirektör Elisabeth Carle kallade medarbetarundersökningen, som kommer redan i morgon, för en av årets absoluta höjdpunkter. Det brukar vara hög svarsfrekvens. När svaren kommer in är det dags att arbeta med det som skaver och det som behöver utvecklas och bli bättre. Hålll koll i mailen efter ett utskick från Sondera!

Årets undersökning är väsentligt kortare än tidigare undersökningar. Fritextkommentarerna kommer att grupperas 50 svarandegrupper, i stället för per enhet, som tidigare. Resultaten kommer även i år att skickas ut till alla direkt från undersökningsföretaget. Årets resultat ska komma den 25 oktober. Svara senast den 27 september!

Handlingsplanen för årets medarbetarundersökning ska vara klar senast den 15 november, vilket är mycket tidigare än förut. Det behövs mer driv och tempo i användandet av medarbetarundersökningen som ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför kommer det från och med nu att genomföras två medarbetarundersökningar per år. Nästa mätning genomförs i februari.

Till sist kastade Elisabet Carle in en snabb påminnelse: Anmäl er till We+!

Mats Bohman avslutade med att tillönska alla en bra arbetsvecka.

Sidan uppdaterades: