Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens e-trappmöte 4 oktober

Snart dags för vanliga trappmöten igen, Ärenden i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 5 oktober, Investeringar: Sickla skola, multihall i Fisksätra och solceller, Ny ranking: WSP har utsett Nacka till stabilaste kommunen i Sverige, Dags för företagarträff 8 oktober, Stabila finanser och överskott på helåret, Projektpengar beviljade från Energimyndigheten, Event i Nacka i oktober, Nya kommunikationsdirektören presenterades, Två nya sporthallar hyrs in, Nytt telefonisystem, Brott i stadshuset, Tack till alla som svarat på medarbetarundersökningen, KLG: efter pandemin.

Snart dags för vanliga trappmöten igen

Stadsdirektör Victor Kilén inledde med att avisera att detta är ett av de sista e-trappmötena, och att vi snart kommer att återgå till möten på plats i stadshuset igen. Därefter lämnade han över ordet till Katarina Wåhlin Alm.

KSSU tisdag 5 oktober

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm tog upp tre ärenden på dagordningen för kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott; ett inriktningsbeslut för Tollareslingan, som är sista etappen i Tollare. Förslaget innebär cirka 100 bostäder i varierade men något lägre höjder än i tidigare etapper.

En markanvisningstävling i Sickla, Sydvästra Plania, ska utlysas. Enligt inriktningsbeslutet som fattats tidigare ska området bland annat få bostäder och två fotbollsplaner, i samverkan med ett skolprojekt som ska planeras samtidigt.

Lokalisering av kretsloppscentralen i Boo ska också tas upp. Förslaget innebär att den blir kvar i samma område, men flyttas något västerut.

Här finns alla handlingar till KSSU 5 oktober

Investeringar: Sickla skola, multihall i Fisksätra och solceller

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman berättade om tre investeringsärenden: Nuvarande Sickla skola ska byggas om och byggas till för 250 miljoner kronor. Det ska ge en flexibel skola med plats för 800 elever i förskolan, skola och särskola. Planen är att det ska stå klart till 2024. Kostnaden är endast en fjärdedel av kommunens senaste skolprojekt.

Investering i multisporthallen i Fisksätra ska också beslutas. Här är kostnaden 165 miljoner kronor. Den nyahallen blir tre gånger så stor som den nuvarande och får två sportgolv, friidrottsmöjligheter med mera.

Kommunen ska också investera 8 miljoner kronor per år under de tre kommande åren 2022-2024. Närmast på tur står Myrsjöskolan, Igelbodaskolan, Samskolan och några förskolor.

Ny ranking: WSP har utsett Nacka till stabilaste kommunen i Sverige

WSP har jämfört alla kommuner i Sverige utifrån en mängd faktorer, från skolorna till branschbredden i företagen. En sammanvägning visar at Nacka är bäst. Oerhört glädjande! Vi jobbar i rätt riktning, men ska inte vila utan fortsätta att sträva efter toppen varje år.

Dags för företagarträff 8 oktober

Den här gången blir det Företagarträff Extra, berättade näringslivsdirekrtör Anders Börjesson. Vi har redan haft en företagarträff i år, i februari. Då var det en helt digital tillställning med 500 personer som deltog via nätet, till och med mer än vad Vinnova samlar på sina seminarier. Den här gången blir det endast på plats, på Hasseludden Yasuragi. Cirka 200 personer är anmälda och det blir ett spännande program. Mats Gerdau och Per Lejoneke, ordförande i Företagarna, inviger. Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och aktuell med boken Exponentiell klimatomställning, kommer. Boken kommer att delas ut till alla deltagare. Donnie Lygonis, innovationsstrateg från KTH kommer också om pratar på temat hållbarhet. En spännande panel kommer att prata om temat efter pandemin: Daniela Waldvogel, näringspolitisk chef för Stockholms handelskammare, Fredrik Östbom, dito hos Företagarna, Hans Åke Petersson, ledande inom hotell- och konferensinvesteringar, Karolin Forsling, chef för stads- och projektutveckling på Alecta, samt Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB. Jalmar Carlson på Nacka Värmdö Posten är samtalsledare. Pris till Årets företag och Årets profil ska också delas ut av Mats Gerdau. Nästa träff hålls som vanligt på Nacka Strandsmässan 22 februari 2022. Lägg in den i kalendern! Då kan vi ta emot ett par tusen personer.

Projektpengar beviljade från Energimyndigheten

Katarina Wåhlin Alm berättade att kommunen beslutade att gå med i Viable cities före sommaren, och att det parallellt med detta skickades in en ansökan till ett projekt med syfte att snabba på klimatomställningen enligt Agenda 2030. Ansökan var en riktig kraftsamling och många har bidragit. Projektet handlar om Centrala Nacka och konceptet Naturban. Många ansökte, och vi har fått finanisering.

Projektet drivs i samarbete med Nacka Energi, NVOA, KTH och flera byggaktörer som redan är engagerade i Centrala Nacka, samt Ica Maxi. Alla ska bidra med en palett av innovationer och hållbara idéer. Projektet kommer att pågå i tre år och ska lägga grunden för ökad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, innovativ dagvattenhantering, ekosystemtjänster och vidareutveckla vårt arbete med att tillgängliggöra det gröna, både i stadsmiljön och i våra naturområden. Roligt att vara med och bra jobbat, alla som har bidragit!

Event i Nacka i oktober

Victor Kilén berättade att flera event i kommer till Nacka Strandsmässan i oktober: e-förvaltningsdagarna, Välfärdsdagen och Publikom. Danijela Radsel Bengtsson från utbildningsenheten berättade att e-förvaltningsdagarna genomförs 27-28 oktober för fjortonde året i rad och i år är Nacka värdkommun. Flera chefer och medarbetare från Nacka kommun kommer att stå på scenen. Om du är intresserad av verksamhetsutveckling, it, ditigalisering eller välfärdsfrågor och arbetar med detta är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse för att delta, via din chef. Som värdkommmun kan vi få rabatter för våra deltagare. Vi kommer att ha en monter där personal från Nacka kommer att stå.

Stabila finanser och överskott på helåret

Ekonomidirektör Jörn berättade om bokslutet för tertial 2: Det går bra för Nacka både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Fram till i augusti i år har vi blivit drygt 1 200 nya Nackabor, fler än vi hade prognostiserat vid årets början. Vi fortsätter bygga och hittills i år har 450 nya bostäder blivit färdigställda. Sjukfrånvaron går ner jämfört med 2020 och är nästan nere på samma nivå som före pandemin, cirka sex procent.

Vi hade ett litet underskott under årets första åtta månader, men det berodde på att fördyringen för tunnelbanan på drygt 400 miljoner tagits med i resultatet. Det oräknat hade vi ett bra resultat för tertialen. För helåret säger prognosen nästan 750 miljoner kronor i överskott. Då ingår intäkter av engångskaraktär, men även kostnader av engångskaraktär. Rensat för det blir det underliggande resultatet cirka 260 miljoner kronor i överskott. Det samlade resultatet i verksamheterna är positivt.

Nya kommunikationsdirektören presenterades

Henrik Kelfve fick ordet och sade att det var roligt att äntligen få ansluta till laget. Han kallade Nacka för en superkommun, som ligger i framkant i nästan alla kategorier. Henrik Kelfve kommer från Vallentuna kommun där han varit kommunikationsdirektör i några år. Tidigare har han arbetat för Svedavia och även arbetat i andra kommuner. Han ser fram emot att tillsammans med kommunikationsenheten utveckla vårt stöd så att hela vår organisation blir mer kommunikativ, och kan bana väg för våra affärer och stärka oss inför kommande utmaningar.

Två nya sporthallar hyrs in

Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius kom med fler goda nyheter om ökad kapacitet för kommunens idrottsföreningar. Kommunen har hyrt in två nya sporthallar: En nybyggd fullstor sporthall på Kvarnholmen och en ganska stor sporthall, som hör till Jensens skola i Sickla. Just nu pågår arbete med inpasseringssystem och lås och inom ett par veckor kommer hallarna att finnas tillgängliga i vårt bokningssystem.

Nytt telefonisystem

Svante Renard från digitaliseringsenheten berättade att vi kommer att byta telefonisystem under oktober-november. Den nya leverantören, som ska byta namn till Bredband 2 använder Telias mobilnät. Vi har haft en del problem med vår nuvarande system och räknar med att få en stabilare tjänst, samtidigt som vi får lägre kostnader och mycket bättre verktyg för kundmötet. Det blir ingen dramatisk förändring för dig som mobilanvändare i Nacka, vi har ungefär samma funktioner som i dag. Men alla måste byta simkort. Bytet sker mellan 18 oktober och 2 november vid sju olika tillfällen, för olika grupper. Ni kommer att få era simkort av er chef och då medföljer ett informationsbrev som det är viktigt att du läser. Där står bland annat vilken dag och vilken tid porteringen sker för ditt telefonnummer. Mer info och manualer med mera kommer att finnas på nacka.se/telefoni.

Brott i stadshuset

Stabschef Henrik Ahl informerade om att det har förekommit flera incidenter med inbrott, inbrottsförsök och stöld i stadshuset. I torsdags förra veckan stals två datorer från kommunledningskoordinatorerna på EH2, vid lunchtid. Vi har haft som princip att ha ett så öppet och tillgängligt stadshus som möjligt, men det är svårt att balansera mot säkerheten. Följande åtgärder har vidtagits med anledning av den senaste tidens händelser: Självklart polisanmäls alla inbrott, inbrottsförsök och stölder. En kartläggning kring stölden i torsdags pågår. En särskild arbetsgrupp med medlemmar från enheten för fastighetsförvaltning, kundserviceenheten och säkerhetsfunktionen ser över säkerheten i stadshuset. Några exempel som åtgärder som kommer är brytskydd på entrédörrar och fönster, kameraövervakning vid entréerna utreds, nytt inpasseringssystem samt hur vi kan identifiera tillfälliga besökare, som hantverkare eller gäster.

En uppmaning till alla som arbetar i stadshuset: När du går från de allmänna ytorna och in på din arbetsplats, tänk på att titta bakom dig om det är någon som du inte känner igen eller som ser obehörig ut och som försöker följa med in. Det är aldrig fel att fråga, på ett korrekt och trevligt sätt. Mer information kommer när nya åtgärder införs.

Tack till alla som svarat på medarbetarundersökningen!

Den tidigare toppnoteringen på 90 procent svarande har tangerats i år, det är riktigt bra! Hur ni har svarat får vi veta den 25 oktober.

KLG: efter pandemin

Koncernledningen kommer att diskutera ämnen som det nya normala och vaccineringar. Victor Kilén lovade att återkomma när det finns mer att berätta om det.

En jättebra vecka och en trevlig kväll tillönskas alla medarbetare!

Sidan uppdaterades: