Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Dags för årets medarbetarundersökning

Den 13 september mejlas årets medarbetarundersökning ut till samtliga medarbetare. Besvara undersökningen så snart som möjligt, dina synpunkter är viktiga!

Genom medarbetarundersökningen följs kommunstyrelsens mål för personalområdet upp och kommunen får en samlad bild av hur medarbetare i Nacka upplever arbetsmiljön och arbetssituationen. Undersökningen ger också medarbetare och chefer ett konkret underlag för att förbättra arbetssätten, arbetsmiljön och verksamheten i sin helhet. I år finns det också fler fritextfrågor där svaren kommer att redovisas för alla grupper med minst fem svarade. Svaren på frågorna om diskriminering och kränkande särbehandling redovisas enbart per gruppering om minst 50 svarande.

Dina svar är konfidentiella

För att garantera att dina svar är konfidentiella har Nacka kommun gett Zondera uppdraget att utföra undersökningen och analysera resultatet. Nacka kommun tar endast del av det färdiga resultatet där inga enskilda personer kan urskiljas.

Sista svarsdag är 26 september

Sista dag att besvara medarbetarundersökningen är den 26 september, men svara gärna så snart som möjligt! Obs! Förlängt svarsdatum till och med 29 september.

Du som medarbetare kommer att få tillgång till resultatet för din grupp via en länk som kommer direkt från Zondera den 24 oktober. Du som är chef kommer att få tillgång till resultatet några dagar innan.

Handlingsplanen för medarbetarundersökningen ska vara klar senast den 15 december och utvecklingsarbetet kommer att följas upp i vårens FOKUS-uppföljning.

Slutgiltig svarsfrekvens

stapel 2022 30september.png

Sidan uppdaterades: