Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Resultat för årets medarbetarundersökning

Årets medarbetarundersökning visar totalt sett ett bättre och mer positivt resultat mot förra årets mätning och att det samtidigt finns områden som behöver förbättras. Jämfört med Zonderas jämförelsedatabas har Nacka kommun ett högre resultat än andra kommuner på flertalet av frågorna.

Årets sammanfattade resultat visar att andelen medarbetare som instämmer positivt i de frågor som följs genom medarbetarundersökningen har ökat inom både Välfärd samhällsservice, Välfärd skola och bland enheter i stadshuset. Ökningen är särskild märkbar för enheter i stadshuset.

Nacka kommun har en hög andel motiverade och engagerade medarbetare som trivs med sina arbetsuppgifter och på arbetsplatsen. Dock är det färre än tidigare som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare.

Undersökningen visar att Nacka har en hög andel medarbetare som är totalt sett nöjda med sin arbetssituation. Hållbart medarbetarengage­mang, HME, ligger på en stabil nivå i paritet med jämförelsetalet i SKR-databasen Kolada. Genomslaget för hur Nackas styrmodell används i det dagliga arbetet är starkt och har även ökat. Undersökningen visar en högre andel positiva svar för frågan kring gemensamt ansvarstagande.

Nästa steg – riskbedömningar och dialog om resultaten

Medarbetarundersökningens resultat ger chefer och medarbetare på varje arbetsplats ett underlag för riskbedömningar och handlingsplaner. Genom medarbetarundersökningen kan effekten av kommunens arbetsmiljöarbete följas upp.

Nästa steg är att samtliga enheter ska analysera resultatet och skapa handlingsplaner i arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö. Handlingsplanerna ska innehålla åtgärder för de frågor som varje arbetsplats prioriterar för att tillsammans skapa den bästa arbetsmiljön med hälsa i fokus. Handlingsplanerna ska vara klara 15 december.

Analys och resultatrapport

Här kan du läsa Zonderas analys av medarbetarundersökningens resultat. (PDF-dokument, 1,6 MB)

Här kan du ta del av resultatrapporten. (PDF-dokument, 253 kB)

Sidan uppdaterades: