Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årets chef 2022

Årets chef 2022 är Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo Gård skola. Hon är en av fyra chefer som belönades för enastående insatser och ett utmärkt ledarskap vid chefsdagen den 16 maj.

På chefsdagen den 16 maj delade kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör Victor Kilén ut chefsutmärkelser till Årets chefer.

Årets chef - Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo Gård skola

Ulrika Hjertzell.jpeg

Motivering

Ulrika Hjertzell är en chef som briljerar i uppdraget att leverera Sveriges bästa skola för varje barn varje dag. Hon är en pedagogisk ledare med skarpt sikte på utveckling samtidigt som hon har ett stort fokus på det mellanmänskliga, vilket gör henne till en fantastisk ledare. Ulrika är en passionerat engagerad chef och förebild som agerar professionellt i alla led då hon har lätt att se många perspektiv.

Ulrikas målinriktade arbete och genuina engagemang har resulterat i att Boo Gårds skola är en välrenommerad skola som 100 procent av föräldrarna i årskurs 6 kan rekommendera till andra. Tryggheten bland eleverna och betygsresultaten ligger på en mycket hög nivå. Eleverna i årskurs 6 har de högsta elevresultaten i Nacka kommun.

Ulrika har förädlat kvaliteten på Boo Gårds skola och det hållbara medarbetarengagemanget år efter år. Hon har på ett föredömligt sätt drivit förändringsprocessen med att bygga upp verksamheten på Boo Gårds nya skola.

Årets förändringschef - Lina Johansson, verksamhetschef personlig assistans

Lina Johansson.jpeg

Motivering

Lina Johansson har drivit ett förändringsarbete inom personlig assistans där hon på olika sätt vågat utmana förutsättningar och gjort betydande förändringar. Hon har arbetat långsiktigt och ihärdigt och lyckats vända en verksamhet som var på väg att läggas ner till en framgångsrik verksamhet där medarbetare trivs och vill vara kvar.

Med en fantastisk förmåga att skapa stabilitet och trygghet, även i utmanande situationer, har Lina tillsammans med sina medarbetare blivit förebilder för ett arbetsmiljö- och hälsoarbete i framkant. Hennes ledarskap gör också att medarbetarna känner samhörighet trots att de jobbar ute hos kunderna och sällan ses.

I det genomgripande förändringsarbete som gjorts är både medarbetare, kunder och anhöriga mycket nöjda med verksamheten. Lina är dessutom en förebild i Sverige genom att driva personlig assistans i kommunal regi med en ekonomi som är i balans.

Årets utvecklingschef - Maria Melcher, enhetschef bygglovsenheten

Maria Melcher,.jpeg

Motivering

Maria Melcher har genom ett målmedvetet, modigt, ihärdigt och tålmodigt ledarskap utvecklat bygglovenhetens verksamhet. Hon har tillsammans med sina medarbetare utgått från Nackabornas behov och framgångsrikt tagit bygglovsansökningarna i kommunen till den digitala världen.

Maria har i flera år vågat utmana, tänka nytt och skapat förutsättningar för en effektiv och digital bygglovsprocess som ligger i framkant. Med en tydlig vision och högt engagemang får medarbetarna nu ett större utrymme för det mänskliga mötet, samt goda förutsättningar att ge politiken den information och det stöd de behöver.

De fina resultaten i kundnöjdhetsmätningar för bygglovenheten är ett kvitto på ett gediget och målinriktat arbete kopplat till kunddriven verksamhetsutveckling.

Årets hederschef - Mats Bohman, direktör stadsledningskontoret

Mats Bohman.jpeg

Motivering

Mats Bohmans är en resultatinriktad, kvalitetsdriven, flexibel och uthållig ledare som alltid levererar med bravur och lever upp till högt ställda förväntningar.

Han har nyfikenhet och mod att axla nya roller. Han har en excellent förmåga att snabbt sätta sin in i olika områden där han på ett föredömligt sätt arbetar målinriktat och effektfullt.

Mats har sedan ungdomsåren axlat uppdrag inom vitt skilda områden i Nacka kommun. Hans djupa förståelse för hur Nacka styrs har skapat förutsättningar för att Mats år efter år alltid gör skillnad för Nackaborna med skarpt sikte på politikens fokus.

Sidan uppdaterades: