Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Framgångsrikt kunskapsutbyte med Sydkorea

Sedan 2017 har Nacka ett rektorsutbyte med Gyeongsangnam Province Office of Education (GOE) i Sydkorea. I början av oktober besökte en delegation från GOE Nacka för skolbesök och erfarenhetsutbyte. Elisabet Steglin Wahlström är biträdande rektor för förskolorna i Södra Boo rektorsområde och var en av dem som tog emot delegationen.

Välfärd skola i Nacka har sedan 2017 ett utbyte med Sydkorea kring utbildningsfrågor. Vid besöket den 2–4 oktober inkluderades för första gången förskolan i samarbetet. En av dem som tog emot delegationen var Elisabet Steglin Wahlström, biträdande rektor för Södra Boo rektorsområde.

- Vi hade en föreläsning om svensk förskola och de fick även besöka två av våra förskolor; Kummelnäs förskola och Boo Gårds förskola. Kummelnäs arbetar med utomhuspedagogik och Boo Gårds förskola arbetar mycket med barns inflytande och språkutveckling, berättar Elisabet.

Utomhuspedagogik och inflytande i förskolan

Skillnaden mellan förskolan i Sydkorea och Sverige är bland annat att förskolan i Sydkorea är för barn från fyra år. De är också kostnadsfria eftersom verksamheten finansieras av staten. Det är inte heller lika många pedagoger per grupp. En stor utmaning för pedagogerna i Sydkorea är att föräldrar ofta ställer orimliga krav på pedagogerna.

- Därför ville de veta vilka utmaningar som våra pedagoger ställs inför och vilka de vanligaste klagomålen från föräldrar handlar om. Jag upplever inte att vi har samma problem här, utan att vi oftast har en mycket god relation med föräldrarna.

Delegationen var också intresserade av hur förskolorna arbetar med digitalisering och miljö. Något de blev positiv överraskade över var att barnen har inflytande över verksamheten.

- De blev också överraskade över att vi har så mycket uteverksamhet. Dels har vi stora förskolegårdar, sedan gör vi utflykter till bland annat skogen.

Ömsesidigt lärande och framtidsperspektiv

Att Nacka har ett internationellt utbyte med Sydkorea är av stor betydelse av flera skäl. Bland annat ger det möjlighet att öppna upp våra verksamheter för externa perspektiv och frågor som kanske är självklara för oss i Nacka.

- När vi får frågor och synpunkter från en annan kultur blir vi tvungna att reflektera över vårt sätt att bedriva förskola, vilket kan leda till nya insikter och förbättringar. Det är också en investering i vår förståelse för olika metoder och ett sätt att ständigt sträva efter att erbjuda det bästa för våra förskolebarn

Sidan uppdaterades: