Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Samutnyttjande av personalparkeringsplatser under julhandeln

För att stödja Nacka Forum med parkeringsplatser under julhandeln möjliggör vi samutnyttjande av stadshusets personalparkeringar på kvällar och helger, samt andra områden under dagtid, mellan 25 december och 5 januari. Detta på grund av pågående ombyggnationer i Nacka Forum parkeringshus.

För att stödja Nacka Forum med parkeringsplatser under julhandeln har vi beslutat att erbjuda samutnyttjande av personalparkeringsplatserna vid stadshuset kvällstid, efter klockan 17.00, samt på helger under perioden 25 december till och med 5 januari. På grund av ombyggnationer i parkeringshuset i Nacka Forum kan det vanliga antalet parkeringsplatser inte erbjudas.

Nacka Forum kan utöver nyttjande av stadshusets personalparkering kvällar och helger samutnyttja personalparkeringsytorna vid fotbollsplanerna och utanför bussvändslingan under dagtid, måndag till fredag under perioden 25 december till och med 5 januari för sina besökare.

Under denna period tillåts parkering på dessa två områden i upp till fyra timmar. För att följa reglerna krävs användning av P-skiva.

Samutnyttamde personalparkering2.jpg

Sidan uppdaterades: