Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Delaktighet och utveckling på digitaliseringsenheten

I slutet av mars delades Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ut. Inom enheter i stadshuset fick digitaliseringsenheten utmärkelsen. Brita Molavi Rösblad, chef på enheten, berättar hur de med fokus på delaktighet och utveckling har skapat en kultur där varje röst räknas och där medarbetarnas engagemang driver verksamheten framåt.

Brita Molavi Rösblad är sedan 2020 enhetschef på digitaliseringsenheten. För Brita är det viktigt att främja ett samarbetsklimat där alla trivs, mår bra, har roligt tillsammans samt känner engagemang och ansvar för sitt uppdrag.

- Jag vill att mina medarbetare ska känna sig uppbackade av mig, att de inte känner sig rädda för att våga ta ansvar, prova nytt och att det är okej att misslyckas trots goda intentioner. Det skapar trygghet och gör att man vågar ta större ansvar och utvecklas.

Fördjupad medarbetarundersökning

För att främja en öppen dialog och delaktighet på enheten diskuteras både arbetsmiljö och uppdrag på arbetsplatsträffarna. Brita genomför också en extra undersökning efter den kommungemensamma medarbetarundersökningen där medarbetarna kan svara anonymt och ge mer detaljerade svar i fritext på områden där resultaten inte var så höga.

- Till exempel, om vi ser att det är låga poäng på en fråga om sömn, kan jag få mer information om varför det kan vara så. Är det relaterat till arbetet, stress eller något annat? Det hjälper oss som chefer att förstå om det finns något vi kan göra för att förbättra situationen, eller om det beror på andra faktorer i medarbetarnas liv.

Brita uppmuntrar också sina medarbetare att våga lyfta utmaningar och problem.

- Om vi inte vet vad som skaver kan vi heller inte lösa det. Jag tycker att det är viktigt att ingen känner sig censurerad. Däremot behöver du också bidra med lösningar. Det kan vara små saker som att vässa en intern rutin, till större saker som utveckla samarbetet med andra enheter.

Brita vill också lyfta enhetens skyddsombud, Cecilia Karlén, som både medarbetare och chefer har förtroende för och som aktivt driver arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling.

Om en lyckas – lyckas alla

På digitaliseringsenheten har en kultur skapats där medarbetarna känner sig delaktiga och har befogenheter att påverka verksamheten på ett meningsfullt sätt.

- Vi är ett team och har ett gemensamt ansvar för våra uppdrag. Om någon i gruppen lyckas, lyckas vi alla. Jag tror att det skapar lojalitet och engagemang. På vår enhet har du både ansvar och mandat att genomföra en förändring som i slutändan faktiskt kan bidra till samhällets bästa. Här vill jag också hylla mina chefer på enheten, Martin Andersson och Magnus Lindqvist, som ständigt arbetar för att hitta rätt uppdrag och utvecklingssteg för medarbetarna.

Brita lutar sig ofta mot Nackas värdering - Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

- När vi får ansvar och mandat att lösa uppgifter växer och utvecklas vi. Oftast är det den som är närmast problemet och har specialistkunskapen som har den bästa lösningen. Mitt ansvar som chef är att skapa rätt förutsättningar och coacha medarbetarna att hitta lösningar.

Läs motiveringen till Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen här.

Sidan uppdaterades: