Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

KIA-workshop: Effektiv arbetsmiljöhantering för VSS-chefer

I mitten av april bjöds chefer på Välfärd samhällsservice, VSS, in till en workshop om KIA, Nacka kommuns systemstöd för tillbud, olycksfall och riskobservation. Maria Gidrup och Anneli Meijer är HR-strateger på VSS och berättar mer om utvecklingsarbetet för en bättre hantering av KIA-systemet.

KIA-systemet är ett ärendehanteringssystem där tillbud och olycksfall rapporteras. Systemet gör att både chefer, HR och skyddsorganisationen får en bra överblick och kan arbeta systematiskt med arbetsmiljörisker.

Den 19 april samlades chefer inom VSS för att lära sig mer om handläggning av öppna ärenden i KIA och få stöd i hur de slutför sina ärenden.

- Det är viktigt att diskutera i samverkan för att kunna skapa en lärandekultur och på så sätt förebygga och förhindra att tillbud och olycksfall uppstår, berättar Maria och Anneli.

Genom KIA säkerställs att ärenden utreds på ett grundligt sätt samt åtgärdas och följs upp av arbetsgivaren. Dessutom görs en anmälan till Försäkringskassan och AFA-försäkring direkt i systemet, vilket underlättar handläggningen.

KIA worshop_2.jpg

Förebyggande åtgärder mot hot och våld

Majoriteten av tillbud och olycksfall som anmäls inom VSS verksamheter är kopplade till hot och våld.

- Därför har vi ett extra fokus på de arbetsmiljöfrågorna och VSS samverkanskommitté diskuterar riskerna för att våra medarbetare ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.
Det handlar bland annat om att säkerställa att det finns kända rutiner för hot och våld, lyfta vilka risker som finns på arbetsplatsen kopplade till arbete med kund, i vilka situationer som hot och våld kan uppstå, samt att nya medarbetare får rätt introduktion.

Läs mer om KIA.

Sidan uppdaterades: