Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Anmälan öppen för AI-utbildning

Nu kan du som medarbetare i Nacka kommun registrera dig för att gå en intern AI-utbildning. Alla medarbetare är välkomna att anmäla sig till grundkursen Introduktionskurs till artificiell intelligens som öppnar 15 juni. Chefer och ledare i kommunen och rektorer verksamma på högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i både fristående och kommunala skolor, erbjuds också ledarskapsutbildningen Innovativt ledarskap i förändring som startar till hösten.

De digitala AI-utbildningarna är framtagna inom ramen för Vercity i ett samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) och i samverkan mellan utbildningsenheten, välfärd skola, HR och digitaliseringsenheten. Syftet är att höja den digitala mognaden i kommunen och öka kunskapsnivån kring digitaliseringens möjligheter för att kunna ligga i framkant när det gäller användandet av AI.

Grundkurs till alla medarbetare

Grundkursen Introduktionskurs till artificiell intelligens riktar sig till alla medarbetare i Nacka kommun. Kursen har obegränsat antal platser, är digital och omfattar självstudier som kan genomföras i eget tempo under 18 månader från och med att kursportalen öppnar 15 juni.

Mer information om kursen och registrering hittar du här: Introduktion till artificiell intelligens - för all personal - Nacka Kommun (canvaslms.com)

Introduktionskurs eller motsvarande grundläggande kunskaper krävs för chefer, ledare och rektorer som vill gå ledarskapsutbildningen Innovativt ledarskap i förändring.

AI för ledare - först till kvarn

Ledarskapsutbildningen Innovativt ledarskap i förändring riktar sig till chefer och ledare i kommunen och rektorer verksamma på högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen som har grundläggande kunskaper inom AI. Kursportalen öppnar 1 september inför kursstart 17.

Om du tidigare gjort en föranmälan har du redan fått ett mejl med information om att registreringen för bindande anmälan har öppnat. Utbildningen har begränsat antal platser och det är först till kvar som gäller så anmäl dig redan i dag för att säkra din plats.

Ledarskapskursen omfattar 40 timmar studier fördelat på sex månader och består av digitala träffar och en fysisk träff i Nacka som leds av professorer från LTU. Säkra din medverkan genom att blocka tid i kalendern innan du registrerar dig.

Mer information om kursen, tider för träffar och registrering hittar du här: Innovativt ledarskap i förändring - för chefer, ledare och rektorer - Nacka Kommun (canvaslms.com)

Särskild kurs för undervisande pedagoger

AI-utbildningen är även framtagen i en skräddarsydd version för undervisande pedagoger i Nackas fristående och kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Kursportalen för Introduktion till generativ artificiell intelligens och lärande öppnar 15 juni då introduktionsdelen och studiematerial finns tillgängligt inför kursstart 25 september.

Kursen omfattar 40 timmar studier fördelat på två månader och som undervisande pedagog kan du behöva din chefs godkännande för att gå kursen.

Mer information om kursen och registrering hittar du här: Introduktion till generativ artificiell intelligens och lärande - för pedagoger - Nacka Kommun (canvaslms.com)

Om du har frågor

Vid frågor om registreringen, vänligen kontakta Danijela Radsel Bengtsson, utbildningsstrateg och projektledare för AI-utbildningen
danijela.radselbengtsson@nacka.se

Om du har frågor gällande kursen kontakta Luleå tekniska universitet:
Cecilia Rackner cecilia.rackner@ltu.se
Agneta Hedenström agneta.hedenström@ltu.se

Sidan uppdaterades: