Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Annmarie Palm är ny service- och kundbemötandedirektör

Stadsdirektör Victor Kilén har beslutat att Annmarie Palm är Nacka kommuns nya service- och kundbemötandedirektör. Annmarie kommer närmast från rollen som kundbemötandechef i Nacka kommun.

– Annmarie har under sina snart tre år i kommunen åstadkommit en stor förflyttning gällande alla medarbetares bemötande. Hon har bland annat sett till att alla medarbetare inom kort är certifierade i bemötande genom en digital utbildning och anordnat aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan olika enheter. Att utöka hennes tidigare uppdrag med att lägga till ansvaret för serviceenheten är ett naturligt steg i att fortsätta stärka kommunens interna och externa arbete inom service och kundbemötande. I en föränderlig värld är det viktigt att vi behåller fokus på den sociala konstanten vilket innebär det mänskliga mötet, säger stadsdirektör Victor Kilén.

– För mig är våra mellanmänskliga relationer en hjärtefråga, inte minst när stora delar av våra verksamheter digitaliseras. Att skapa och vårda relationer är en del av den viktiga sociala hållbarheten både på jobbet och i samhället i stort. Jag ser fram emot att leda den redan framgångsrika serviceenheten mot nya höjder, säger Annmarie Palm.

Kommer att leda kommunens servicearbete

Annmarie Palm har en gedigen erfarenhet av att utveckla och kvalitetssäkra inom bemötande och relationsskapande, i både offentlig sektor och det privata näringslivet. Genom åren har hon haft många ledande roller inom bland annat IT-, medie- och kommunikationsbranschen.

Nacka kommun är en serviceorganisation och kontakten med kommunen ska upplevas som smidig och enkel och bemötandet ska vara professionellt och präglas av en vänlig lyhördhet. Uppdraget som service- och kundbemötandedirektör innebär ett övergripande ansvar för styrning, ledning och utveckling av kommunens serviceprocess.

Bred serviceverksamhet

Serviceenheten i Nacka kommun består av närmre 55 medarbetare och är en stödfunktion för alla medarbetare och verksamheter. Det är en bred verksamhet som innefattar allt från intern service till första kontakt med många Nackabor genom kommunens telefoni och växel. I februari prisades Nacka kommun för sin kundservice av undersöknings- och analysföretaget Brilliant Future, läs mer om utmärkelsen här.

Annmarie Palm har tillrätt sin tjänst som service- och kundbemötandedirektör.

Sidan uppdaterades: