Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årets chef 2023

Årets chef 2023 är Pia Stark, enhetschef på arbets- och etableringsenheten. Hon är en av tre chefer som belönades för enastående insatser och ett utmärkt ledarskap vid chefsdagen den 22 maj.

På chefsdagen den 22 maj delade kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör Victor Kilén ut chefsutmärkelser till Årets chefer.

Årets chef - Pia Stark, enhetschef på arbets- och etableringsenheten

Pia-Webb.jpg

Motivering

Pia Stark är en tydlig och nyskapande chef som alltid ser varje utmaning som en chans att växa. Hon är ledaren som effektivt och effektfullt omsätter tanke och ord till handling. Hon leder en verksamhet med ständigt förbättringsfokus och är en förebild när det gäller mod, lyhördhet, bemötande och engagemang.

Pia ser möjligheter i alla möten och söker ständigt nya sätt att bidra till utveckling, inte bara inom den egna enheten utan även kommunövergripande. Hon är både nyfiken och drivande när det gäller att själv utvecklas samtidigt som hon skapar en näringsrik grogrund för andra att växa och ta plats. Med mod leder hon också i sidled när det skapar större värde för Nackaborna. På så sätt är hon en tydlig kulturbärare som bidrar till att fler kan få bättre förutsättningar att skapa ett ännu bättre Nacka.

Pia Stark har byggt upp arbets- och etableringsenheten från grunden till den effektfulla enhet den är i dag med träffsäkra insatser för kundernas väg till egen försörjning. Alltid enligt devisen: ”Håll huvudet kallt och hjärtat varmt”.

Årets kvalitetschef - Johanna Lundqvist, gruppchef utredning och uppföljning 0–18 år inom barn- och familjeenheten

Johanna webb.jpg

Motivering

Johanna Lundqvist är den målinriktade, kvalitetsdrivna och omtänksamma chefen som styr och leder med skarpt fokus på kvalitet i uppdraget och medarbetarnas hållbarhet. Johanna har genom sitt skickliga ledarskap skapat en arbetskultur som ger mycket frihet åt medarbetarna utan att göra avkall på ansvarstagandet.

Med ett tydligt fokus på uppdraget och vilka de är till för – Nackas barn och unga – har Johanna tillsammans med sina medarbetare lyft arbetsförutsättningarna och verksamheten till en helt ny nivå de senaste åren. Arbetsgruppen inom barn- och familjeenheten har nått framgångar med hög arbetskvalitet och toppresultat i medarbetarundersökningen tack vare systematiskt kvalitetsarbete.

Johanna Lundqvist löser svåra uppgifter exemplariskt med hjälp av sina medarbetare och gör arbetet både möjligt och roligt. Hon är en förebildschef som med ett engagerat, synligt och hälsofrämjande ledarskap ständigt leder medarbetarna framåt med målet att bidra till den bästa kommunen och den bästa arbetsmiljön.

Årets förädlingschef - Oskar Sjögren, rektor på YBC

Oskar webb.jpg

Motivering

Oskar Sjögren fortsätter att inspirera och imponera med sitt innovativa engagemang. Han har bidragit till fantastiska framgångar för Young Business Creatives, YBC, där elever år efter år har mycket goda kunskapsresultat och är mycket nöjda och trygga.

Med nya kreativa grepp tar Oskar ständigt nya steg. Tillsammans med elever och lärare har han gjort YBC till en av världens mest innovativa gymnasieskolor. YBC har utvecklat Business Creatives, ett framgångsrikt alternativ till Ung Företagsamhet, och driver samverkan med omvärlden inom socialt entreprenörskap. Skolan driver även ett mycket uppskattat introduktionsprogram med språkintroduktion för nyanlända ungdomar.

Genom sitt visionära, inspirerande och uthålliga ledarskap gör Oskar Sjögren skillnad på skolan där eleverna inte bara är elever, lärarna inte bara är lärare, och skolan inte bara är en skola, utan platsen för Young Business Creatives som vill förändra världen.

Sidan uppdaterades: