Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Port kvarteret Klinten

Området ligger i västra Sickla med närhet till både köpkvarter och Hammarby Sjöstad. Planområdet utgörs huvudsakligen av en industrifastighet där Klintens före detta färgfabrik ligger. Projektet går ut på att bevara och rusta upp färgfabriken som är av kulturhistoriskt värde samt tillföra ny bebyggelse som levandegör platsen.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är sedan hösten 2022 avslutat.
  • Planområdet ligger intill omfattande trafikinfrastruktur vilket innebär höga bullernivåer från flera håll.
  • Bebyggelseförslaget som prövades under samrådet bedöms i nuläget inte som genomförbart och kommer att omarbetas.
  • Dialog med byggaktören sker om projektets fortsatta inriktning.

Om projektet och detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt levande stadskvarter som blir en attraktiv entré till Nacka samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla färgfabriken Klinten bevaras. Utvecklingen av kvarteret ska bidra till kommunens övergripande strategi att skapa en sammanhängande stad på västra Sicklaön.

Startskede

Ett start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Start-pm beslutades 18 september 2018 och ersätter tidigare start-pm från 2 september 2014.

Det gulmarkerade området är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: