Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rådgivning & finansiering

Har du tankar på att starta företag och behöver hjälp med att komma igång? Här kan du läsa om olika aktörer som erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Innovation- och entreprenörsrådgivning

Du som Nackabo och företagare, eller blivande företagare, kan få innovations- och entreprenörsrådgivning. Det kan till exempel handla om hur din idé kan omvandlas till affär eller hur du lägger upp affärsplaner. Eller har du fastnat i gamla hjulspår och vill ha hjälp att lyfta blicken? Vi kan också berätta om hur du ansöker om finansiering eller vidareutvecklar din affärsmodell. Läs mer om innovations- och entreprenörsrådgivning här.

Nyföretagarcentrum

I Nacka samarbetar vi med NyföretagarCentrum Nacka-Värmdö-Tyresö som erbjuder kostnadsfri och personlig rådgivning. Det gäller både dig som har planer på att starta eget företag och dig som redan har gjort det. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring och mycket annat. Nyföretagarcentrum erbjuder även E-utbildningar kring att starta eget.

Verksamt.se

På verksamt.se finns all information du behöver för att starta och driva företag - samlat på ett ställe. Här hittar du information om företagsformer, skatter och avgifter och hur du registrerar ditt företag. Det finns också bra stöd gällande kompetensutveckling, export och import samt om du behöver söka extern finansiering för vidareutveckling av ditt företag.

På verksamt.se kan du också enkelt skapa din egen checklista. Du väljer vilken typ av företag du vill starta och svarar på ett antal frågor. Det skapas då en checklista med användbar information om hur du går tillväga för att starta ditt företag samt vart du vänder dig i olika frågor.

Läs mer om verksamt.se

Almi

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli framgångsrik. För att stötta dig i ditt utvecklingsarbete använder vi oss av beprövade verktyg och arbetsmetoder, det kan ske både individuellt och i grupper av andra företagare i samma situation. Det passar oavsett om ditt företag är i startfas, Starta smart, eller om du är redo att ta nästa steg, Växa smart, för att växa ytterligare.

Läs mer om Almis erbjudande kring affärsutveckling här.

Coompanion - rådgivning för att starta och driva företag tillsammans

Coompanion är Sveriges enda experter på att starta och driva företag tillsammans! I vår kostnadsfria rådgivning hjälper vi er att vässa er idé, välja bolagsform, diskutera möjligheter kring finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hur ni hittar andra företag att samverka med, samt kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

Läs mer om Coompanion och deras erbjudande här.

Vill du expandera internationellt?

Här erbjuds en samling av information och råd genom olika länkar för att ge ditt företag en starkare grund att stå på vid en internationell lansering.

Förutsättningarna för en lyckad exportverksamhet skiljer sig. Våra angränsande nordiska länder och en del EU-länder har mycket gemensamt med Sverige medan andra EU-länder och länder på andra kontinenter har annorlunda marknader och affärskulturer. Oavsett, krävs det mycket förarbete och noggranna studier för att lyckas på en internationell marknad.

ALMI Företagspartner

ALMI erbjuder nya företag och etablerade företag riskvillig finansiering till innovationsprojekt. I Stockholms län vänder sig ALMI Stockholm till alla branscher, lokala som globala, så länge företaget har sitt säte i Stockholms län. Läs mer om ALMI Företagspartner.

Business Sweden

Business Sweden stödjer svenska företag som vill växa genom internationalisering samt arbetar för att attrahera utländska företag att etablera sig i Sverige. Business Sweden ägs till lika delar av staten och det svenska näringslivet vilket möjliggör närvaro på många platser runt om i världen. Tjänsteutbudet täcker hela exportprocessen, från den initiala informationen – steps to export, till rådgivning när företagen är etablerade på sin nya exportmarknad. Vissa av Business Swedens tjänster är subventionerade via det statliga uppdraget. Läs mer om Business Sweden.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) är en affärspartner till exporterande företag och banker. Hos nämnden kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning. Exportkreditnämnden försäkrar både små och stora affärer i de flesta av världens länder. Läs mer om Exportkreditnämnden.

Handelskammaren

Handelskammaren erbjuder tjänster för dig som vill nå utanför Sveriges gränser med din affärsidé. De kan erbjuda handelspartners, investerare och andra internationella kontakter genom ett globalt nätverk av mer än 10 000 handelskammare. Genom en söktjänst kan du själv söka affärspartners världen över. Läs mer om Handelskammaren.

Internationaliseringscheckar

Med hjälp av en Internationaliserings­check får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information. Läs mer hos Tillväxtverket.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Myndigheten har en funktion som ombudsman för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Även privatpersoner kan anmäla utifall de skulle komma i kläm mellan olika regelsystem inom EU. Läs mer om Kommerskollegium.

Tullverket

Tullverket hjälper dig med blanketter, tillstånd och översikt av de regler som gäller i olika stater. Läs mer om Tullverket.

Arbetsförmedlingen Starta eget

Du som är över 18 år, arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen när du startar ditt företag.

Läs mer om Arbetsförmedlingen Starta eget

Mer information för dig som är egenföretagare

Mötesplatser för företagare

Bli leverantör åt Nacka kommun

Sidan uppdaterades: