Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs tillstånd. Tillstånd söker du hos Södertörns Brandförsvarsförbund.

Vad är brandfarliga och explosiva varor?

Brandfarliga varor inkluderar både vätskor och gas. Brandfarliga vätskor kan förklaras med vätskor som ”rinner och brinner” och som har en flampunkt mindre än 100 grader. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, aceton, fotogen och spolarvätska. Bland brandfarliga gaser finns gasol, vätgas och acetylen. Dessa kan bilda en antändbar gasblandning med luft redan vid 20 grader. Bland explosiva varor finns till exempel sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar.

Krav på förvaring, föreståndare och kunskap

Det finns särskilda regler du behöver följa vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara. Reglerna finns till för din och andras säkerhet och innefattar bland annat att:

  • Förvaring av varorna ska ske på ett säkert sätt, i egna utrymmen eller i särskilda förvaringsskåp. Detta för att vid brand minska risken att branden når de brandfarliga varorna och gör branden värre.
  • Det ska finnas minst en utsedd föreståndare och en ställföreträdande föreståndare i verksamheten. Föreståndarna ska vara "verksamhetens specialister" och ha ansvaret för de brandfarliga varorna på platsen samt vara kontaktpersoner mot tillsynsmyndigheten. Anmälan om föreståndare lämnas skriftligen in i samband med ansökan om hantering.
  • All personal ska ha kunskap om vilka risker som finns, vad som gäller kring förvaring, skötsel och hur man ska agera vid en eventuell olycka.

Sök tillstånd hos Södertörns Brandförsvarsförbund

Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver dels på hur stor mängd brandfarliga varor som du totalt planerar att hantera.

Här hittar du all information om hantering av brandfarliga varor hos Södertörns Brandförsvarsförbund.

Sidan uppdaterades: