Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kropps- och skönhetsvård, anmälan

 1. Sätt dig in i reglerna och vad en anmälan ska innehålla!

  Verksamheter som erbjuder allmänheten hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till kommunen. Det som anses vara riskfyllt är att man kan använda skärande eller stickande verktyg i behandlingen.

  Verksamheten ska uppfylla de krav som finns om bland annat lokaler, hygien och rutiner vid ingreppen. Man ska också hela tiden arbeta med sin egenkontroll.

  Att starta en verksamhet utan att anmäla den medför en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

  Miljöenheten i Nacka har tagit fram ett informationsblad om anmälan och egenkontroll. Spara det gärna tillsammans med egenkontrollprogram och andra viktiga dokument.
  Information till företag som utför hygienisk behandling (PDF-dokument, 943 kB)

  Socialstyrelsen har sammanställt information för dig som är verksam inom yrkesmässig hygienisk verksamhet. Hitta mer information, läs allmänna råd på Socialstyrelsens hemsida.

 2. Anmäl din verksamhet till kommunen!

  Tillsammans med anmälan ska du bland annat skicka med en ritning av hur lokalen ska inredas och utrustas. Vilka andra bilagor som ska finnas med framgår av blanketten.

  Hämta blankett för anmälan!


  Om ni är flera som delar på lokal ska alla verksamhetsutövare anmäla sina verksamheter. Om du tar över en verksamhet som redan anmälts till miljöenheten och du inte ska ändra något, behöver du bara informera oss om ägarbytet.

  Om du behöver bygglov för ändrad användning eller andra tillstånd för att kunna bedriva verksamheten bör du ha fått det innan du gör din anmälan till miljöenheten.
  Om bygglov och anmälan

 3. Vad händer sedan?

  När vi granskat anmälan återkommer vi till dig om den behöver kompletteras och för att bestämma en tid för tillsynsbesök.

  Du får ett beslut, som eventuellt innehåller krav på ytterligare åtgärder som behövs. Beslutet innebär att du får starta verksamheten. Annars gäller att verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan.

  Du får betala en fast avgift för kommunens handläggning av anmälan. För fortsatt arbete med tillsyn tar kommunen ut en timavgift enligt kommunens miljötaxa.

  Tänk på att din egenkontroll ska dokumenteras skriftligt och kunna visas upp även vid obokade tillsynsbesök.

Sidan uppdaterades: