Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kropps- och skönhetsvård, anmälan

 1. Sätt dig in i reglerna och vad en anmälan ska innehålla!

  Verksamheter med hygienisk behandling ska anmäla sin verksamhet till kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Sedan den 1 juli 2021 gäller anmälningsplikten för verksamheter där det i behandlingen används stickande och skärande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Läs mer om den ändrade anmälningsplikten på Socialstyrelsens hemsida

  Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

  • Akupunktur och wetcupping (hijama)
  • Fotvård om du använder stickande och skärande verktyg
  • Microneedling, hudvård där du använder lansetter eller liknande
  • Tatuering, kosmetisk tatuering, permanent makeup, microblading och liknande
  • Piercing och öronhåltagning ex. med Blomdahlskassetter
  • Rakning med kniv

  Verksamheten ska uppfylla de krav som finns om lokalen och egenkontrollrutiner för - hygien, rengöring, desinfektion, sterilisering, behandling, städning, kemikalier, avfall med mera. Läs mer om egenkontroll här på Socialstyrelsens hemsida. Sök på yrkesmässig hygienisk verksamhet.

  Om du ska starta tatueringsverksamhet, kosmetisk tatuering, permanent makeup, microblading och liknande så hittar du mer information om det på Läkemedelsverkets hemsida och sök på tatueringsfärger.

  Om du startar verksamhet utan att ha gjort anmälan sex veckor innan du ska starta så kan du behöva betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor till staten.

  Verksamheter som har estetisk kirurgi eller injektionsbehandlingar får bara utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska och ska från och med den 1 juli 2021 anmälas till IVO.

 2. Anmäl din verksamhet till kommunen!

  Med anmälan ska du bland annat skicka med en ritning av hur lokalen ska inredas och utrustas, luftflöden och dina skriftliga egenkontrollrutiner för – ansvarsfördelning, hygien, rengöring, desinfektion, sterilisering, behandling, städning, kemikalier och avfall.

  Anmäl ny eller ändrad verksamhet hälsoskydd


  Om flera verksamheter eller företag delar på en lokal måste varje verksamhetsutövare göra varsin anmälan. Samma krav gäller verksamheter som besöker kunder i hemmet, på arbetsplatser, mässor eller liknande.

  Om du behöver bygglov för ändrad användning eller andra tillstånd för att kunna bedriva verksamheten bör du ha fått det innan du gör din anmälan till miljöenheten.
  Om bygglov och anmälan

 3. Vad händer sedan?

  När vi granskat anmälan återkommer vi till dig om den behöver kompletteras och för att bestämma en tid för tillsynsbesök.

  Du får ett beslut, som eventuellt innehåller krav på ytterligare åtgärder som behövs. Beslutet innebär att du får starta verksamheten. Annars gäller att verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan.

  Du får betala en avgift för kommunens handläggning av anmälan enligt kommunens miljötaxa.

  Observera att vi inte har hunnit ändra vår miljötaxa sen ändringarna för hygienlokaler började gälla den 1 juli 2021. För de verksamheter som de nya reglerna gäller för så tar vi ut en avgift per timme handläggningstid enligt vår miljötaxa.

  Tänk på att din egenkontroll ska dokumenteras skriftligt och kunna visas upp även vid obokade tillsynsbesök.

Sidan uppdaterades: