Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Alla tillstånd

Lotteri - Registrering av lotteri för föreningar och trossamfund

Från den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden i en ny lag - spellag (2018:1138). Ideella föreningar eller trossamfund som är verksamma i Nacka kommun kan göra en lotteriregistrering för kunna ordna lotteri i kommunen. En registrering kan göras för högst fem år per gång.
 1. Ta reda på om du behöver lotteriregistrering!

  Grundregeln är att alla som anordnar lotterier behöver licens eller en registrering. Vissa lotterier som inte riktar sig till allmänheten och är små i sin omfattning får dock genomföras utan licens eller registrering. Undantagen finns i Spellagen 3 kapitlet 4-5 §§.

  Kommunen registrerar lotterier som ska äga rum i kommunen, under en viss tid, maximalt fem år per registrering. För att kunna registrera er måste ni uppfylla en del villkor och lämplighetskrav som finns angivna i spellagen. För lotterier utanför Nacka kommunen, ber vi er kontakta Spelinspektionen för licens, använd länken nedan.

  Spelinspektionen

  Spellagen

  Spelförordningen

  Om du är osäker på om just ni behöver en registrering för ett lokalt lotteri ska du kontakta miljöenhetens handläggare - se kontaktlänk ovan.

 2. Kontakta kommunen för att registrera

  Om du behöver registrera ert lotteri så vill vi att du kontaktar oss via mejl eller telefon – se kontaktuppgifter ovan.

  Till registreringen ska du bifoga ett styrelsebeslut som visar att föreningen tänker ansöka eller ordna ett lotteri och att intäkten behövs för verksamheten. Ni behöver även skicka in, föreningens stadgar, föreningens senaste verksamhetsberättelse. Föreningen kommer att lämplighetsprövas ekonomiskt och viss kontroll av styrelsens kommer göras. Ni ska även utse en person som är ansvarig för lotteriet och skicka in personuppgifter.

 3. Vad händer sedan?

  Föreningen får ett bekräftelsebrev om att registreringen kommit in. Registreringen granskas av en handläggare på miljöenheten. När handlingarna är kompletta beslutar kommunen om att bevilja eller avslå registreringen. Beslutet skickas till föreningen, en utsedd föreståndare och till en kontrollant som kommunen utser.

  Kommunen har rätt att ta ut en avgift för registrering enligt spellagens 20 kapitel 1 § . Avgiften betalas inte tillbaka om registrering inte beviljas.

Sidan uppdaterades: