Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver du anmäla din försäljning till oss. Utöver anmälan behöver du också ha ett program för egenkontroll. Använd vår e-tjänst för att anmäla din försäljning.
 1. NYHET -  Tillstånd hos Länsstyrelsen krävs för att få överlåta/sälja e-cigaretter/e-vätskor med dödskallemärkning.

  Från och med 1 juli 2022 krävs tillstånd (av Länsstyrelsen) för att få överlåta/sälja e-cigaretter/e-vätskor som har så kallad dödskallemärkning. Exempelvis hög halt nikotin men även andra ämnen kan spela in.

  Det betyder att du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen där du bedriver din verksamhet

  Alla som ska fortsätta att sälja produkterna behöver ansöka hos Länsstyrelsen.

  Om du inte redan är anmäld för försäljning till kommunen så måste du även göra det.

  Klicka för att ta del av ett informationsblad från Länsstyrelsen där du kan du läsa mer om kemikalietillståndet. (PDF-dokument, 134 kB)

 2. Sätt dig in i reglerna för försäljning

  Elektroniska cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Det ska också finnas tydlig information om åldersgränsen. Du som försäljare är skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

  • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
  • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

  För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska försäljningsstället göra en anmälan till kommunen. Man måste också ha ett egenkontrollprogram. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna kring försäljning följs.

  Läs mer om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare hos Folkhälsomyndigheten.

  Här hittar du också vanliga frågor och svar.

 3. Anmäl till kommunen

  Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla det till miljöenheten innan försäljningen startar. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du använder enkelt vår e-tjänst för anmälan och i e-tjänsten bifogar du även ett program för egenkontroll.

  Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis också finnas till hands på försäljningsstället.

  Här hittar du Folkhälsomyndighetens vägledning till egenkontrollprogrammet.

  Här nedan hittar du vår e-tjänst för att anmäla försäljning.

  E-tjänst för försäljning


  Här nedan hittar du vår e-tjänst när du anmäler att försäljning upphör.

  E-TJÄNST för upphörd försäljning
 4. Vad händer sedan?

  Miljötillsynsenheten meddelar dig att anmälan inkommit och om egenkontrollprogrammet är i sin ordning. Först när din anmälan är godkänd kan försäljningen börja.

  Kommunens uppgift är sedan att ge information och rådgivning till dig, utföra tillsyn och kontrollera att ni följer ert egenkontrollprogram. Vi gör ett platsbesök på alla våra försäljningsställen minst en gång om året.

  Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Det innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi underrättar er inom kort efteråt om att ett kontrollköp har genomförts.

  En gång om året skickar vi ut faktura för kommunens tillsyn. Avgiften beror på vilka varuslag ni säljer. Läs mer om avgiften nedan.

  Välkommen att kontakta Nacka kommun om du har frågor om försäljningsregler eller egenkontroll. Be att få tala med en handläggare för e-cigaretter på miljötillsynsenheten.

  Lista över försäljningsställen

  I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

  Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: