Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Alla tillstånd

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Är du näringsidkare som säljer, eller vill söka tillstånd att sälja följande produkter? Här hittar du viktig information kring tillsyn, anmälan och tillstånd.

Avgifter för ansökan,  anmälan och tillsyn

Ansökningsavgifter:

 • Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 9 928 kr
 • Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 9 928 kr
 • Ansökan om Partihandelstillstånd 9 928 kr
 • Ansökan om webbaserad tobaksförsäljning 9 928 kr

Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll. Idag gäller avgifterna:

 • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (en varugrupp):
  2 206 kr/år.
 • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (två varugrupper):
  3 309 kr/år.
 • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (tre varugrupper):
  3 861 kr/år.
 • Försäljning av folköl, tobak, e-cigarretter eller tobaksfria nikotinprodukter (alla varugrupper) 4 413 kr/år

För dig som säljer receptfria läkemedel:

 • Enbart receptfria läkemedel: 2 206 kr/år.
 • Receptfria läkemedel plus en av varugrupperna ovan: 3 309 kr/år.
 • Receptfria läkemedel plus två av varugrupperna ovan: 3 861 kr/år.
 • Receptfria läkemedel plus tre av varugrupperna ovan: 4 413 kr/år.
 • Receptfria läkemedel och alla varugrupperna ovan: 4 964 kr/år.

 • Uppföljande kontrollbesök: 1 103 kr/h.

Nytt på området

2023-04-26

Vårens kontrollköp 2023 visar ett bättre resultat

Vi vill informera er om resultatet av 2023 års kontrollköp av tobak,
e-cigaretter, folköl, läkemedel och i år även tobaksfria nikotinprodukter.

I år gjorde vi kontrollköp på fem olika produkter, men vi fokuserade på e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter (TN) som främst riktar sig mot ungdomar.

2023 gjordes 101 kontrollköp varav 74 butiker frågade efter legitimation (73%).

2022 gjordes 104 kontrollköp varav 57 butiker frågade efter legitimation, (55%)

Ni har alla fått brev med resultatet från kontrollköpen i era respektive butiker. De butiker som sålde utan att fråga om legitimation behöver informera samtlig personal om lagstiftningen och hur viktigt det är att de kontrollerar legitimation så att de ungdomar de säljer till är 18 år.

Fokus vid tillsyner 2023- Marknadsföring och rutiner för ålderskontroll

Med anledning av de resultat som visat sig vid kontrollköpen kommer fokus för tillsynen under 2023 delvis fokusera på era rutiner för ålderskontroll. Vi planerar även att granska hur er butik marknadsför tobaksvaror samt tobaksfria nikotinprodukter. Som huvudregel är all marknadsföring av tobak förbjuden när den riktar sig till konsumenter. Marknadsföringen ska inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Sidan uppdaterades: