Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Om man vill sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln, till exempel i en matvarubutik, ska försäljningen anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar att reglerna följs.
 1. Sätt dig in i vad som gäller

  Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel innehåller bestämmelser om försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek. Även nikotinläkemedel hör till denna grupp av läkemedel.

  Läs mer om att sälja receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida.

 2. Anmälan till Läkemedelsverket

  Innan du börjar sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln måste du anmäla det till Läkemedelsverket.

  Innan försäljning påbörjas ska du också ha ett egenkontrollprogram. Det ska bestå av skriftliga instruktioner som tydligt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal. Läs mer om ämnet på Läkemedelsverkets webb!

  Här hittar du information om anmälan och avanmälan hos Läkemedelsverket.

 3. Vad händer sedan?

  Läkemedelsverket meddelar dig när du kan starta försäljningen.

  Kommunens uppgift är att kontrollera att reglerna om försäljningen följs och att rapportera om eventuella brister till Läkemedelsverket. En viktig regel är att den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Nikotin-läkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (langning). På försäljningsstället ska det finnas en tydlig skylt om åldersgränsen och att det är förbjudet med langning.

  Kommunen tar ut en avgift för sitt arbete med lokal kontroll.

  Här hittar du information kring avgifter för anmälan och tillsyn

  Lista över försäljningsställen

  I e-tjänsten finns ett register över alla anmälda försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel i Nacka. Du kan se alla ställen i en lista eller söka på kommundel eller bransch.

  Listan över försäljningsställen

Sidan uppdaterades: