Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du bli leverantör till Nacka kommun? Här hittar du kommunens aktuella upphandlingar samt tips och checklistor för dig som vill lämna in anbud.

Se aktuella och planerade upphandlingar

Vad ska ett förfrågningsunderlag innehålla?

 • Förutsättningar för anbudslämning
 • Obligatoriska krav
 • Avtal "varor" respektive avtal "tjänster"
 • Referensformulär samt eventuellt andra bilagor

Tips till dig som ska lämna anbud

 • Läs handlingarna.
 • Gör tidplan.
 • Fördela arbetsuppgifter.
 • Beställ dokument som ska bifogas och uppgifter som måste inhämtas, till exempel kreditrating eller intyg. Kontrollera alltid att ställda krav är uppfyllda.
 • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga. Anbudsgivare ansvarar för att anbudet är komplett.
 • Upprätta frågelista över oklarheter och ställ frågor i e-Avrop.
 • Gå igenom avtalsvillkoren.
 • Accepteras alla villkor i avtalet?
 • Sätt priset.
 • Upprätta anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget
 • Följ dispositionen.
 • Kontrollera att ni svarat på alla krav samt svarat på alla beskrivningar och bifogat alla eventuella bevis som begärts i upphandlingen.
 • Kontrollera att alla begärda bilagor finns, kontaktperson för frågor kring anbudet finns och att denne är tillgänglig under anbudets giltighetstid.
 • Referenspersonerna som anges i anbudet ska vara vidtalade.

Checklista innan du skickar in anbudet

 • Har jag svarat på alla frågor?
 • Har jag följt anvisningarna?
 • Uppfyller jag alla ska-krav?
 • Uppfyller jag alla bör-krav?
 • Har jag bifogat alla begärda handlingar?
 • Är bifogade handlingar tidsenliga i förhållande till ställda krav?
 • Lämnar du anbud med samarbetspartner? Om du gör det kom ihåg att bifoga ett åtagande enligt krav i förfrågningsunderlaget.
 • Är samtliga handlingar på svenska?
 • Skicka bara det som efterfrågats.
 • Lämna in anbudet i tid.

Sidan uppdaterades: