Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Viktig information om vattenkvaliteten i Bastusjön

Badvattnet i Bastusjön är tillsvidare otjänligt, vilket betyder att kommunen avråder människor och hundar att bada där under det närmaste halvåret. Initiala prover visar låga syrehalter och bakteriepåverkan i vattnet.

Tidigare i höst blev det stopp i en avloppsledning och när vattnet inte kunde ta sig vidare svämmade det istället över till dagvattenledningen som förde vattnet vidare till Bastusjön. Förträngningen i avloppsledningen berodde på en fettpropp som Nacka Vatten och Avfall åtgärdat.

Tack vare en avskiljande rensningsfunktion har inga stora skräp från avloppsledningen kunnat nå Bastusjön. Men avloppsvattnet har lett till att det luktar illa i området och att det blivit syrebrist i sjön på grund av ökade halter av föroreningar i form av kväve, fosfor och bakterier. Det innebär att det även kan bli algblomning i sjön i höst och vår.

Fortsatta åtgärder är därför att Nacka Vatten och Avfall i november kommer att syresätta sjön med fyra syrepumpar. Arbetet pågår under sex månader och är en första akut åtgärd. Den rörelse pumparna skapar i vattnet gör att isen på sjön kommer att bli tunnare och att man därför inte bör vistas på isen i vinter.

Provtagningarna av vattenkvaliteten fortsätter regelbundet och som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi alltså inte bad, då otjänligt badvatten kan ge magont, diarréer och/eller kräkningar.

Läs mer på Nacka Vatten och Avfall

Sidan uppdaterades: