Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Kulturprojekt som beviljats stöd i maj

I Nacka finns möjlighet att söka projektstöd till kulturaktiviteter två gånger om året. I maj beviljade kulturnämnden stöd till fyra projekt. I den här omgången prioriterades projekt med inriktning på scenkonst.

Projekten har bedömts efter kriterierna konstnärlig kvalitet, digital tillgänglighet, anpassning till rådande omständigheter under Coronapandemin, aktörer med säte i Nacka samt samverkan mellan flera aktörer.


De projekt som beviljats stöd är:

Askungen på Svindersvik - en sommarteaterföreställning
Teatern ska sättas upp utanför brygghuset på Svindersvik i augusti 2020. Till förställningen används nyskriven musik och sångtexter. Barn kommer att spela mössen i sagan. Stockholms Teateria AB gör en modern tolkning av sagan som riktar sig till alla åldrar. Projektet har anpassats till rådande omständigheter bland annat genom fler föreställningar och ett färre antal i publiken.

Teaterupplevelser om det stora nordiska kriget för stora och små
Med produktionen ska besökare och publik erbjudas nya perspektiv och sätt att uppleva utställningarna med hjälp av teater. Projektet har två delar där den ena ska handla om Ulrika Eleonora Stålhammar – som levde som man, tjänstgjorde i armén och var gift med en kvinna, och den andra delen utgör ett rollspel för barn och unga om det stora nordiska kriget. Stiftelsen kulturmiljövård planerar att ta fram en föreställning om Ulrika Eleonora Stålhammar då den bedöms utveckla museet Hamns utbud och lyfter fram kvinnor som tjänstgjorde i armen.

Dansprojektet ”VÄGGEN - eller jag ska bara skynda mig att leva i nuet” En dansföreställning av föreningen Ocean som startar med en tre dagars workshop där kvinnor med erfarenheter av utbrändhet och utmattning bjuds in för att tillsammans med konstnärerna utforska sina erfarenheter genom dans, rörelse, text och musik. Gruppen med kvinnor följer med genom hela projektet och föreställningen kommer att lanseras i Nacka och Värmdö och sedan turnera i hela länet.

Fisksätra kulturfestival
Fisksätra kulturfestival är ett återkommande evenemang i Fisksätra som samlar föreningar och andra aktörer till en internationellt präglad festival som i år har indiskt tema. Festen är planerad till oktober och om restriktionerna består kommer beslutet om beviljat stöd tas tillbaka.

Läs mer om besluten

Läs mer om kulturstöden

Sidan uppdaterades: