Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Bussen kommer till Tollare i augusti

Under vintern har Bonava byggt om gator i Tollare för att göra det möjligt för bussarna att köra där. Nu har gatorna testkörts för att säkra att de fungerar för busstrafik.

Fredagen 7 maj provkörde bussar de ombyggda gatorna. Provkörningen gick bra och gatorna är nu redo för busstrafik. 23 augusti startar trafikeringen. Det blir en provperiod under ett år för att testa hur det fungerar även under vinterförhållanden.

Det blir en provperiod under ett år för att testa hur det fungerar även under vinterförhållanden.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Tollare.

Frågor och svar

När kommer busstrafiken igång?

Bussen kommer att provtrafikera i knappt ett år, mellan augusti 2021 fram till juni 2022.

Vad menar ni med provperiod?

Trots de ombyggda gatorna så ser vi en risk att det kan bli svårt för bussarna att trafikera Tollare. Trafikförvaltningen kommer löpande att utvärdera framkomligheten under provperioden för att sedan besluta om permanent trafik. Eventuellt kan fler anpassningsåtgärder behöva göras.

Vilka risker ser ni kan uppstå under provperioden?

Det är svårt att förutsäga hur trafiksituationen kring Tollare torg kommer se ut under rusningstid. Det kan bli trångt i korsningen. Vi ser även en risk att felparkerade bilar vid torget försvårar framkomligheten. Vi ser även risk att det kan bli problem under vintern och därför ska provperioden sträcka sig över vinterhalvåret.

Vilken busslinje blir det?

Det är linjerna 414 och 442X som kommer att gå genom Tollare. 442 och 454 förblir oförändrade och kommer fortsatt att trafikera som i dagsläget.

Varför har gatorna blivit för smala i Tollare?

Det finns flera olika regelverk som är styrande vid gatuprojektering. Till vissa delar finns motstridigheter i de olika regelverken. Ett viktigt ledord för Tollarevägen är småstadskänsla och ambitionen har varit att projektera ett gatunät i en skala som är anpassad efter byggnaderna. Med facit i hand har både Bonava och Nacka kommun tolkat regelverket för snävt och därmed underskattat behovet av mötesutrymme för bussar.

Sidan uppdaterades: