Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kajen vid Tollare

Tollare

Tollare ska bli en skärgårdsstad där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Omkring 1100 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser ska finnas i området. Utmed Lännerstasundet ska en strandpromenad och en småbåtshamn byggas.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Johan Wikefeldt

Bonavas projektchef

072-5141993

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Arbete med att ta fram ny detaljplan för del av Tollareslingan pågår. Läs mer om Tollareslingan.
  • Kraftledningen beräknas grävas ner cirka år 2024-2025. Vattenfall tillsammans med Bonava ansvarar för detta.

Vill du veta mer om vad som händer i Tollare?

Byggaktören Bonava har mer information på sin hemsida.

Tollare utvecklas etappvis

Eftersom Tollare är ett stort utvecklingsområde sker både detaljplaneringen och byggandet i en rad etapper, som regleras i fem olika detaljplaner. Alla detaljplaner har vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, och utbyggnadsarbeten pågår eller är färdiga. Läs mer på undersidorna om pågående projekt.

Planprogram för Tollare

Utvecklingen av Tollare bygger på ett samlat planprogram från 2005. En reviderad skiss över området antogs 2006.
Planprogram för Tollare
Reviderad programskiss

För frågor rörande vatten och avlopp vänligen kontakta Nacka vatten och avfall.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: