Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Villa i trä med rena linjer blev Nackas bästa byggnad 2020

Ett enfamiljshus i Björknäs med trären fasad och räta vinklar var den byggnad som vann flest röster när Nacka kommun för fjärde året i rad lät allmänheten avgöra tävlingen Stadsbyggnadsutmärkelsen.

Variation i skala och stil

Stadsbyggnadsutmärkelsen 2020 handlade uteslutande om bostadshus, men visade ändå på stor variation: Från Ormingeringens inglasade balkonger med sin pigga orange färg som kontrasterade mot den grå betongen, via Telegrafbergets modernt strama bostadshus i starka fasadfärger och de vita studentbostäderna i Ektorp, till mindre och mer lågmälda projekt som de ljusgröna trevåningshusen i Velamsund, radhusen i Skuru, parhusen med sadeltak och de trärena trevåningshusen i Mensättra. Och så förstås villorna; en lite mer traditionell i trä, uppbruten i mindre volymer och i ett fantastiskt läge, en uttalat futuristisk byggnad i vit puts och så årets vinnare, den rätvinkliga villan i trä och med stora glaspartier.

Varje ny byggnad bidrar till utvecklingen

– Ännu ett år har Nackaborna röstat fram årets pristagare, det är så roligt att det finns ett engagemang för arkitektur och god gestaltning. En byggnad är så mycket mer än bara ett hus, och angår inte bara den som bor eller vistas där utan påverkar oss alla när vi rör oss i ett område eller längs en gata. Årets pristagare är en värdig vinnare som jag hoppas kan inspirera andra nu när Nacka växer, säger Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Enkla linjer och naturlig träfasad

Årets vinnare var alltså ett enfamiljshus i Björknäs, och stadsarkitektens motivering lyder: ”En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet.”

Byggnaden är enkel i sitt uttryck, med två rektanglar i rät vinkel som bildar en skyddad innergård i sydläge. Fasaden är i stående träpanel, som kommer att gråna naturligt med åren. Stora fönster släpper in ljus och skapar kontakt med himlen och de omgivande trädkronorna.

Bläddra i bildspelet för att se fler bilder. Foto de fyra första bilderna: Ann Thafvelin/Nacka kommun. Övriga: Elisabeth Daly.

Tredje gången gillt

Årets vinnare var arkitekten Markus Ravegård och byggaktören Ola Mattisson. Detta är det tredje projektet de genomfört tillsammans och också tredje gången en byggnad ritad av Markus Ravegård är med och tävlar om Stadsbyggnadsutmärkelsen. Han berättar om projektet:

– I det här fallet har det handlat om ett intimt samarbete med byggaktören, inte minst när det gäller placeringen av huset på tomten. Efter att ha prövat flera alternativ insåg vi att ett framskjutet läge över sluttningen skulle ge plats åt den vackra naturtomten bakom. Den råa sockeln i brädgjuten betong förankrar byggnaden på berget och låter överbyggnadens träpanel och stora fönsterpartier framträda. Huset avslutas med en markerad taklinje, som understryker dess geometri.

Livsmiljöer för människor

De senaste åren har enskilda byggnader varit i fokus för Stadsbyggnadsutmärkelsen, men tidigare har även andra byggnadsverk, som en konstinstallation, en park och en strandpromenad lyfts fram som exempel på god gestaltning. Stadsarkitekt Nina Åman öppnar för att den typen av projekt åter kan komma att lyftas fram och bli möjliga att rösta på.

– Jag vill undersöka om vi kan få med den typen av byggprojekt i tävlingen framöver. Inte för att det är brist på spännande byggnader – tvärtom! Men för att visa på betydelsen av allt som byggs och skapas runt omkring oss och hur det bidrar till vår gemensamma livsmiljö, säger Nina Åman.

Se tidigare vinnare

Sidan uppdaterades: