Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka stadsbyggnadsutmärkelse

Här kan du titta på tidigare års vinnare av Stadsbyggnadsutmärkelsen.

Bildspelet visar tidigare års förstapristagare i Nacka stadsbyggnadsutmärkelse. Priset delas ut till ett byggnadsverk från föregående år som utmärker sig genom särskild god gestaltning. Det kan gälla enskilda byggnader - både helt nya och ombyggnation av befintliga - och offentliga miljöer. Mellan 2007 och 2015 skedde omröstningen bland deltagarna på Nackas stadsbyggnadsdagar.

Från och med 2018 (2017 års pris) är det Nackaborna själva som röstar fram årets bästa byggnadsverk via kommunens webbplats.

Varför vann de? Här är motiveringarna

2021 års vinnare - Lovehusen i Storängen

De här fem parhusen ligger lite förskjutna till varandra vilket passar väl in i resten av Storängens bebyggelsestruktur. Alla är i trä, i olika färger, med olika detaljer som både förstärker gruppen och särskiljer byggnaderna från varandra. Som syskon.

2020 års vinnare - Enfamiljshus i Björknäs

En byggnad som med sin grafiska form spelar med det vertikala och det horisontella. Tydliga volymer, lagda mot varandra, framhåller det levande träet och skapar kvalitet.

2019 års vinnare - Äldreboende i Kil

Hur kompletterar man en byggnad som skapats av en av Sveriges ledande arkitekter, Ferdinand Boberg, som ritade Graninge gård kring förra sekelskiftet? Genom att göra något helt annat, såklart! Enkel i proportioner, med en varm lystergivande träfasad, skapas en byggnad som trots sin storlek är vänlig och inbjudande.

2018 års vinnare - Enfamiljshus i Kummelnäs

En lågmäld byggnad, vacker i proportioner och volymer, som står invid kanten av ravinen. Självklart och enkelt, i färg och form, både tydliggör sig och samspelar byggnaden med naturen.

2017 års vinnare - Litet flerfamiljshus i Björknäs

Ett fint exempel på ett småskaligt flerbostadshus. Sluten fasad mot gatan i norr och en öppen, inbjudande gårdssida med altaner mot söder. Huset är inbäddat i trädgårdsgrönska med skyddade altaner. Byggnaden är inspirerad av klassisk arkitektur med dess lätthet i vertikala fönster och en flygande takfot.

2016 års vinnare - Six walls house i Kummelnäs

Denna tvåvåningsvilla är inplacerad med platsen som inspiration. Naturen med hällar och barrträd ger fina utblickar mot sjön. Planlösningen så självklar. De sex väggarna med betongsten både in och utvändigt har gett fina proportioner. Fasaden mot sjön är modernt uppglasad och gavelrummet med dubbel takhöjd ger spännande genomsikt i huset. Och som ett utropstecken verkar huven som ger tillgång till husets platta tak.

2015 års vinnare - Hiss och trappa, Kvarnholmen Vertikalen

Med en magnifik resning mellan Kvarnholmskajen, +3,1 meter och Kvarnholmen Vertikalen Silogränd, +22,2 meter går denna hiss med intilliggande trappa. På nivå +9,0 meter finns en terrass. Hissen har ett synligt bärverk med maskineri med enkla, tydliga konstruktiva detaljer. Hisstornet är helt klätt i glas. Från hissen leder en brygga till Silogränd. På ett flott sätt speglas den omgivande stadsbygden och hamninloppet.

2014 års vinnare - Läderfabriken i Järla sjö

De äldsta delarna av Läderfabriken är från 1880-talet. Anläggningen har genomgått flera genomgripande renoveringar. 2010 förvärvade Oscar Properties AB fastigheten i syfte att bygga om den till bostäder. Läderfabriken är starkt miljöskapande inom Järla sjö genom sin volymverkan. De murade tegelfasaderna har nu kompletterats med indragna påbyggnader i corténplåt, som samspelar väl med teglet. Ett tydligt modernt tillägg som gör sig på håll, samtidigt som detaljlösningarna håller hög nivå. Läderfabriken innehåller nu 48 lägenheter, två lokaler och garage. En historia berättas och ett modernt boende har skapats.

2013 års vinnare - "Sickla vatten"

Med konstinstallationen "Sickla vatten" helas stadsmiljön vid Hesselmans torg och kontorshusen binds samman. Utmed de båda nya huskropparna går vanliga trappor som inramar det fantasieggande konstverkets ramper i söderläge. De skulpturala ramperna är klädda med glasskivor, utrustade med sittplatser och plantering och innehåller också en ljudinstallation. Ett spännande offentligt rum inbjuder till att slå sig ner i söderläget.

2012 års vinnare - Flerbostadshus i älta

Ett nytt flerbostadshus med 73 lägenheter i Älta anknyter med sin rationella arkitektur till närbelägna flerbostadshus från 1960-talet. Allt kommer igen! Det här huset har en fasad av vita betongelement med loftgångar mot gatusidan i vartannat våningsplan och mot gårdssidan däremellan. Lägenheterna har både balkong och loftgång. Invändigt finns i varje lägenhet en effektiv förvaring/funktionsvägg som är genomgående. Ett ovanligt konsekvent genomfört projekt.

2011 års vinnare - Braxenparken i Fisksätra

En härlig mötesplats där det finns något för alla. Ytor och redskap som lockar till aktivitet och samvaro. Mjuka, böljande former väcker upptäckarglädje. Träd och exotiska växter har planterats ut, några ger bär och nötter som är ätliga. Vatten från duscharna rinner ut i en liten bäck. Parken är fint inplacerad vid bergskärningen utmed Fisksätravägen.

2010 års vinnare - Strandpromenaden mellan Vikdalen och Marinstaden

Strandpromenaden förbinder nu Nacka strand med Marinstaden längst med Svindersviken. Och nu kan vi vistas vid vattnet! Strandpromenaden smyger sig lätt och försiktigt längs bergskanten och den ger oss också en promenad i ett kulturlandskap med Stockholm inlopp på ena sidan och urskog på andra sidan. En plats där resan kan bli målet.

2009 års vinnare - Skogsö kapell

För att förbättra tillgängligheten till kapellet har en ramp naturligt smugits sig in i landskapet till den nya entrén till kapellet. Formspråket för den nya entrén är densamma som den gamla och kapellets absid – rätvinkligt och med klassiskt sadeltak. Tillbyggnaden är helt i glas och materialvalet bryter mot den övriga putsbyggnaden och visar tydligt att tillbyggnaden tillhör en annan tid. I samband med den nya entrén har också en självklart enkel och harmonisk plats för utomhusgudstjänster iordningsställts mellan kapellet och det gamla korset. Vackert och värdigt!!

2008 års vinnare - JV Svenssons Torg i Nacka Strand

Det är ett stort flöde av människor och trafik genom torget – den böljande stranden av betong fl ödar över torget, den nästan rinner ner i havet. Med den böljande marken blir det tydligt för bilisterna att det är de gående som har företräde – ett utmärkt sätt att med material och form styra platsen. I och med omvandlingen av torget har dessutom en massa stökiga element rensats bort – och det är en genomtänkt helhet med de möbler, skyltar och konstverk som nu står här. De lysande gula sofforna är bara de värda en nominering – att skapa en stadsmöbel som i sig är både konst, belysning och en skön sittplats är riktigt gott!

2007 års vinnare - Våtmarken vid Myrsjön

Syftet med våtmarken är att använda naturens egna mekanismer för att rena dagvattnet från Kummelbergets industriområde, innan det rinner ut i Myrsjön. Även om anläggningen är projekterad och byggd på ett "tekniskt sätt", så har de estetiska värdena också fått sitt utrymme liksom den biologiska mångfalden. Det mjukt meandrande diket smälter väl in i terrängen och de saftigt gröna ytorna i skogsgläntan utgör ett för besökaren överraskande och rofyllt inslag under skogspromenaden. Vattnet drar till sig många djur och fågellivet är redan rikt runt denna lilla våtmark.

2006 års vinnare – Blåbärsområdet i Boo

Ett grupphusområde uppfört under 2004-2005 med 32 lägenheter i enbostadshus och parhus. Byggnaderna samlar sig vid nästan stadsmässiga gaturum med små förgårdar, på baksidorna smyger tallar och granar inpå. Området upplevs variationsrikt utformat då takkupor, burspråk och uppåtsträvande skämtak ger liv åt modulerna. Vinklar och vrår ger möjlighet att skapa uteplatser med olika avskildhet. Husen har slätpanelade fasader som är enhetligt färgsatta i ljus grått med mörkare grå plåtdetaljer och dörrar i starka kulörer. Området är ett bra exempel på rationellt byggande med hög boendekvalité anpassat till platsens förutsättningar och med nutida formspråk.

Sidan uppdaterades: