Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

De första bidragen för drogförebyggande arbete har beviljats

Under 2022 genomför Nacka kommun projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka i syfte att minska droganvändandet bland unga. Nu har två ansökningar beviljats bidrag, Nacka församling för att erbjuda sommarjobb för ett antal unga i Fisksätra samt Darra musik och dans för att genomföra projektet Young Creatives, också i Fisksätra.

– Ett drogfritt Nacka för unga är ett viktigt projekt där Nacka kommun arbetar gränsöverskridande, tillsammans med civilsamhället och våra fritidsgårdar. Syftet är att förebygga ungdomars alkohol- och drogkonsumtion - tillsammans kan vi göra skillnad. Det är väldigt positivt att vi nu kan bevilja medel till två viktiga samhällsprojekt som kan tillföra stor nytta till målet om ett drogfritt Nacka, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius.

De två projektbidrag som har beviljats bidrag är Nacka församling, som ska arbeta för att erbjuda sommarjobb för ett antal unga i Fisksätra. Det andra projektbidraget går till Darra musik och dans för att genomföra projektet Young Creatives, också i Fisksätra.

Projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga syftar till att engagera fler föreningar och representanter från civilsamhället i sitt arbete med barn och unga. Det ska ske genom aktiviteter som bidrar till att skapa goda kontakter med vuxna och andra jämnåriga, en meningsfull fritid, låg tolerans vad gäller normbrytande beteende och nolltolerans när det gäller droger.

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om bidrag för liknande projekt. Följande kriterier behöver uppfyllas för att få möjlighet att ansöka om bidraget:

  • Aktiviteten kan vara kopplad till ordinarie verksamhet, men får inte vara en del av ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteten ska bidra till målet om ett drogfritt Nacka för unga.
  • Aktiviteten ska vara öppen och kostnadsfri för unga samt kan vara öppen för deras föräldrar.
  • Aktiviteten får inte generera ekonomiskt överskott för anordnaren.

Välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Plomin om du har frågor, e-post sabina.plomin@nacka.se, telefon 08-718 95 27.

Mer information om ett drogfritt Nacka finns här.

Sidan uppdaterades: