Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

Under 2022 genomför Nacka kommun ett projekt med syfte att minska droganvändandet bland unga. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kultur-, fritid-, utbildnings-, socialnämnden samt kommunstyrelsen. Projektet finansieras genom Nacka kommuns framtidsfond.

Nacka kommun har strategin ett drogfritt Nacka för unga. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk

Projektet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga syftar till att engagera fler föreningar och representanter från civilsamhället i sitt arbete med barn och unga att addera aktiviteter som bidrar till att skapa goda kontakter med vuxna och andra jämnåriga, en meningsfull fritid, låg tolerans vad gäller normbrytande beteende och nolltolerans när det gäller droger.

Projektet omfattar alla barn, unga och deras föräldrar, med särskilt fokus på de barn och unga som idag inte är med i en föreningsaktivitet, inte besöker fritidsgårdar eller som på annat sätt inte har en meningsfull fritid.

Projektets uppdrag är att:

  • Engagera föreningsliv och civilsamhälle att delta
  • Utveckla och handlägga ett projektbidrag
  • Följa upp genomförda aktiviteter och hur de strävar mot målet om drogfrihet
  • Ta fram utvärderingar som redovisas i berörda nämnder/råd och kommunstyrelsen
  • Samordna kommunens arbete med Stockholmsenkäten
  • Samordna kommunikation kring projektet

Här finns projektdirektivet Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. (PDF-dokument, 172 kB)

Har du frågor?

Kontakta Sabina Plomin, utvecklingsledare i Nacka kommun.

Projektbidrag

Civilsamhällesaktörer i Nacka har kunnat söka ett projektbidrag för att anordna aktiviteter som syftar till ett drogfritt Nacka för unga. Totalt har 1 110 240 kronor beviljats till sex projekt. Läs mer om projektbidraget här.

Sidan uppdaterades: