Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Sickla skola rustas upp och moderniseras

Nu tas nästa viktiga steg i utvecklingen av en levande stadsdel i Sickla och satsningen på Nackas skolor. Sicka skola ska renoveras och byggas ut för att ta emot fler elever i ett expanderande Nacka. Moderna och flexibla lokaler ska kombineras med skolområdets historiska 50-talsarkitektur. Sickla skola beräknas stå klar 2025.

Rivning av det gamla huset C i Sickla skola har pågått under sommaren och är nu klart. Bygglov är beviljat och nu påbörjas byggnation, först i form av förberedande markarbeten.

Sickla skolområde är ett av de främsta i Nacka från folkhemsepoken. Stor vikts har lagts på utformningen av den nya skolbyggnaden så att den förhåller sig respektfullt till kvarteren runtomkring.

– I takt med att Nacka utvecklas ökar satsningen på Nackas skolor. Nu påbörjas arbetet med att utveckla Sickla skola som ska renoveras och byggas ut med fler skolplatser. Nya moderna och flexibla lokaler byggs samtidigt som att 50-talsarkitekturen bevaras. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och ta del av deras erfarenhet och kunskap i att bygga och renovera skolor, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M).

Sickla skola utökas med ett högstadium med årskurserna sju till nio. Det nya skolområdet inrymmer även Växthusets förskola, som kommer få nya lokaler.

Byggprojektet leds av byggbolaget NCC som har flera pågående uppdrag i Nacka kommun för att utveckla förskolor, skolor och boenden.
– Vi har haft ett nära samarbete med Nacka kommun i arbetet med att skapa en byggnad och skolgård som möter skolans utmaningar. Vårt långtgående samarbete har resulterat i effektiva projekt där vi fångar upp erfarenheter och kompetens för att få det bästa resultatet. Jag ser fram emot att vi nu kan påbörja byggnationen, säger Emil Junelind, affärschef NCC Building Sverige.

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad och har en spännande historik. Redan på 1700-talet startades olika verksamheter i området, vilka har vuxit med tiden, och den industrihistoriska miljön präglar idag stora delar av Sickla. Här utvecklas nu en ny årsring – en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser, skolor och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. I Sickla planeras cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för kontor, handel och träffpunkter. Läs mer om utvecklingen av Sickla skola

Sidan uppdaterades: