Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Trafiknyheter för dig som går eller cyklar längs Värmdövägen

Arbetet med att bygga om Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata fortsätter. I dagarna öppnar den södra gång- och cykelbanan i höjd med Lillängen. Längs sträckan busshållplats Järla station - busshållplats Nacka station har nya arbeten startat. Detta innebär att endast den norra sidan är öppen för dig som går eller cyklar. Var uppmärksam och följ skyltning på plats.

I dagarna kommer du kunna gå och cykla på båda sidorna längs Värmdövägen i höjd med Lillängen. Den södra sidan av Värmdövägen som har varit stängd sen maj 2022 kommer att öppna upp. För dig som åker bil innebär även detta att ytterligare körfält öppnar. Lillängens busshållplatser kommer att återfå sin ordinarie placering till våren.

Nya arbeten längs Värmdövägen påverkar dig som går eller cyklar

Arbeten längs Värmdövägens södra sida, sträckan busshållplats Järla station - busshållplats Nacka station innebär att endast norra sidan är öppen för dig som går eller cyklar. Mindre justeringar av resvägen kommer att göras vid några tillfällen närmaste veckorna. Var uppmärksam på skyltning längs sträckan och ta det försiktigt.

Karta som visar trafikomläggning längs VärmdövägenKarta som visar omledning för gående och cyklister längs Värmdövägen, sträckan Järla bro - hållplats station Nacka.

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Till våren kommer Värmdövägens trafik, samma sträcka som ovan, ledas om till Saltsjöbanans spårområde. Arbetena som nu pågår är förberedelser. Genom att nyttja spårområdet under Saltsjöbanans avstängning blir det mer framkomligt för dig som reser eftersom det pågår många trafikarbeten på Värmdövägen. Arbetet med att bygga stadsgata blir även mer effektivt. Omledningen kommer att gälla fram tills dess att Saltsjöbanan börjar trafikera sträckan igen våren 2024.

Blå linje till Nacka - station Sickla

Längs sträckan Nacka station - Alphyddan arbetar Region Stockholm med utbyggnaden av Blå linje till Nacka vilket påverkar dig som går eller cyklar förbi arbetsområdet. Håll dig uppdaterad via Region Stockholms webbsida: Blå linje till Nacka, station Sickla

Trygga och gröna stadsgator

Som en del av Centrala Nackas och Nacka stads utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till gröna, trygga och trafiksäkra stadsgator, butiker, mötesplatser och torg. Det kommer att finnas gott om utrymme för dig som vill promenera längs Värmdövägen och cykelbanorna kommer att hålla regional standard, det vill säga 2,25 meter.

Längs vägen kommer nya träd och grönska att planteras. Träden ökar trivseln, men hjälper också till med hållbara dagvattenlösningar som är bättre anpassade för klimatet och framtiden. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden. Längs stadsgatorna når du enkelt kollektivtrafiken, även de framtida tunnelbanestationerna Sicka, Järla och Nacka. När tunnelbanan står färdig 2030 kan du resa till mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter – utan byten.

Sträckan Vikdalsvägen, från Griffelvägen ner till Lillängsvägen på Värmdövägen beräknas bli klar våren 2023. Resterande del av Värmdövägen, sträckan Lillängsvägen till Sickla bro, beräknas vara klar 2028.

För mer information:

Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata
Saltsjöbanans avstängning och ersättningstrafik

Visionsbild: Värmdövägen byggs om till stadsgataVisionsbild Värmdövägen. Illustration: Sweco

Sidan uppdaterades: