Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Beslut om ny detaljplan för Järla stationsområde norr

I dag den 24 april, väntas kommunfullmäktige i Nacka fatta beslut om en ny detaljplan för Järla stationsområde norr. Planen innehåller två nya kvarter intill den kommande tunnelbanestationen Järla, med närmare 400 bostäder, handel och service i bottenplan. Två torg med mötesplatser, grönska och cykelparkering bidrar till den naturbana miljön i Centrala Nacka

De nya husen planeras nära gatan för att skapa ett stadsmässigt intryck. Fasad och färg ska harmonisera med sekelskiftesbebyggelsen som finns i Birka. Bostäderna närmast Kyrkstigen och kyrkogården får lägre höjd för att passa ihop med den småskalighet som finns idag och gamla ekar längs med Kyrkstigen bevaras. I det östra kvarteret planeras ett högre hus med en gestaltning som i fasadmaterial och kulör anspelar på den äldre industribebyggelsen i Järla sjö.

2024 börjar kommunen med ledningsarbeten och utbyggnad av vägar för att möta de framtida behoven. Dessa arbeten kommer att pågå fram till 2030.

Järla blir en viktig knutpunkt

Området ligger öster om Nacka kyrkas kyrkogård och norr om Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och blir en viktig knutpunkt för tunnelbana, buss och Saltsjöbanan. Redan idag pågår flera arbeten på platsen i och med utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka liksom arbetet med att bygga om Värmdövägen till en grön och trygg stadsgata anpassad för framtidens behov.

En del av Centrala Nacka

Centrala Nacka utvecklas till en ny, naturban stadsdel med närhet till både natur och stad. Etappvis utvecklas nya kvarter, gator och torg med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadshuspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta större plats med gröna och urbana mötesplatser och stråk samt med gångavstånd till vatten och uppskattade grönområden. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från T-centralen till Centrala Nacka.

Läs mer på projektsidan om Järla stationsområde norr

Sidan uppdaterades: