Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ett nytt läsår med nya möjligheter!

I dagarna är det dags för skolstart. Skolorna i Nacka välkomnar drygt 1400 nya elever till förskoleklassen. Totalt går runt 15 000 elever i Nackas grundskolor och omkring 5000 elever i gymnasieskolan.

Hösten 2023 är det drygt 1400 förskoleklassbarn som börjar skolan i Nacka och glädjande nog så börjar mer än 9 av 10 förskoleklasselever på den skola som de valt i första hand. I Nacka gör alla föräldrar ett aktivt val av skola och kundvalet är en av Nackas styrprinciper.

Kommunens vision är sedan länge Öppenhet och mångfald och i Nacka finns en rik flora av skolor att välja på. Vi välkomnar alla skolor med hög kvalitet – oavsett huvudman, pedagogik eller profil. I Nacka vill vi att alla barn och elever ska utvecklas maximalt och att de stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. Det är ett av Nacka kommuns övergripande mål.

Nackas niondeklassare har under många år tillhört de tio bästa i landet och våren 2023 blev 94 procent av Nackas nior - i både fristående och kommunala skolor - behöriga till gymnasieskolan. Ett mycket glädjande resultat och ett gott betyg till våra elever, lärare och skolledare. Tack till alla som på olika sätt bidragit till våra skolors höga kvalitet!

Vill du veta mer om kvalitetsarbetet inom förskola och skola? Du hittar mer information här

Sidan uppdaterades: