Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Ta en paus från badandet efter kraftiga regn

Det är bäst att undvika att bada direkt efter kraftiga regn. När det regnar mycket sköljs jord, skräp, föroreningar och djuravföring ut i våra sjöar och vattendrag via dagvattenledningar, diken och rinnande vatten längs marken.

Regnvattnet kan även rinna in i avloppsnätet och orsaka översvämning, vilket kallas "bräddning". Vid bräddning släpps kraftigt utspätt avloppsvatten ut. Eftersom kraftiga regn oftast leder till sämre badvattenkvalitet omedelbart efter regnet, kan det innebära hälsorisker på grund av bakterier och virus.

Det är därför inte lämpligt att bada precis efter ett kraftigt regn. Risken för smitta minskar dock snabbt med tiden på grund av utspädningen. Om det har skett en kraftig bräddning bör man vänta i 7-10 dagar med att bada, om det inte finns provresultat som visar att badvattenkvaliteten är god.

Löpande rapporteringar om bräddningar

Här kan du läsa Nacka vatten och avfalls löpande rapporteringar om alla större bräddningar i kommunens avloppsnät.

Kommunens provtagningar

Kommunen provtar badvattnet på alla kommunala badplatser, både med stickprover varje sommar. Extra provtagningar görs om man misstänker förorening.

Läs mer om de kommunala badplatserna här.

Läs mer om badvattenkvalitet på Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan uppdaterades: