Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Markanvisning av sex nya kvarter i Centrala Nacka

Den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att göra en markanvisning i tidigt skede till Skanska. Det är den kommande överdäckningen över motorvägen som skapar möjlighet att bygga bostäder, arbetsplatser och hotell, med butiker och restauranger i bottenvåningarna.

Illustration Amanda Wahlén. Fritt efter original av Mandaworks.

På tisdagen den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) att anvisa sex kvarter ovanpå den kommande överdäckningen av motorvägen i Centrala Nacka. Beslutet väntas bekräftas av kommunstyrelsen den 2 oktober.

De nya kvarteren planeras på båda sidor om en ny park som anläggs ovanpå motorvägen, mitt i den naturbana stadsdelen Centrala Nacka. Under dem ska tunnelbanans kommande slutstation Nacka och den nya bussterminalen ligga. För att få plats med bussterminalen kommer motorvägen att flyttas något norrut. En sträcka på cirka 300 meter däckas över och knyter ihop norra och södra delen av Centrala Nacka. Och det är själva överdäckningen som nu ska utformas i samarbete med Skanska som ankarbyggherre.

Höga ambitioner

– Mötesplats Nacka är ett komplext och omfattande projekt med höga ambitioner som kommer att pågå under lång tid. Samarbetet med Skanska är ett viktigt steg i den fortsatta planeringen av platsen där vi tillsammans kan arbeta vidare med att säkra effektiva, attraktiva och hållbara lösningar som bidrar till Centrala Nackas vision - närhet och naturbant, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.

I markanvisningen ingår sex av totalt sju kvarter på överdäckningen. Det sjunde kvarteret kommer att markanvisas senare. I kvarteret närmast Nacka Forum i sydväst och närmast Jarlaberg i nordost planeras för nedgångar till tunnelbanan.

Gemensam planering ger rätt förutsättningar

För att kunna skapa rätt förutsättningar för de byggnader som planeras kommer Skanska att bli så kallad ankarbyggherre, som tillsammans med kommunen ska ta fram förslag till en ny detaljplan för området. Det är också skälet till att markanvisningen genomförs redan nu.

Priset för markanvisningen är inte bestämt, utan kommer att fastställas senare genom oberoende värdering, enligt den överenskommelse mellan kommunen och Skanska som nu har godkänts av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och som väntas bekräftas av kommuntyrelsen den 2 oktober.

Ett förslag till ny detaljplan beräknas kunna presenteras av kommunen i ett samråd omkring årsskiftet 2024/2025.

Läs mer på projektets webbsida

Sidan uppdaterades: