Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Sydöstra Lännersta vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att detaljplan för Sydöstra Lännersta har vunnit laga kraft i ett slutligt beslut den 16 november 2023. Detaljplanen är en del av kommunens vision om att utveckla Lännersta för framtiden med förbättrad infrastruktur, vägar och bostäder.

Foto ovan: Gustavsvik, Sydöstra Lännersta

– Det här är verkligen ett välkommet besked som vi vet att många har längtat efter. Nu kan vi fortsätta vårt arbete med att utveckla Sydöstra Lännersta och skapa ett långsiktigt hållbart område. Sydöstra Lännersta är en fantastisk plats där fler Nackabor nu kommer att kunna bo året om, säger Martin McCarthy, projektchef i Boo, Nacka kommun.

Den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i mars 2019 överklagades och har sedan dess behandlats av mark- och miljödomstolarna.

Förberedelser inför byggstart

Kommunen fortsätter nu med kvarstående åtgärder som är nödvändiga för utbyggnaden. Byggstart planeras till 2024 och området beräknas vara klart till 2027. Utbyggnaden genomförs som ett samordnat projekt mellan kommunen, Nacka vatten och avfall och övriga ledningsägare. Förutom vatten och avlopp planeras även för el- och fiberledningar.

Fler kan nu bo året om i Sydöstra Lännersta

Sydöstra Lännersta, som fritidshusområde, har utvecklats till en eftertraktad del av Nacka där många önskar att bosätta sig permanent. Detta markerar avslutningen på kommunens sista förnyelseplanen som fått ett juridiskt godkännande.

Nu när detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna ansöka om fastighetsbildning, bygglov och bygga ut sin mark enligt detaljplanen.

På projektsidan kan du läsa mer och ta del av beslut och handlingar.

Sidan uppdaterades: