Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Nackas kommunala skolor satsar på läsning

Läsåret 2023/2024 gör Nackas kommunala skolor en lässatsning. Karin Herlitz, som är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, arbetar en del av sin tjänst med att stötta grundskolorna i det läsfrämjande arbetet.  

Hur kommer det sig att du leder lässatsningen?
- Jag är väldigt intresserad av läsning och ungas läsning. Jag är utbildad språk-, läs- och skrivutvecklare och har skrivit läromedel och metodböcker för lärare och även föreläst en del i ämnet. 2022 kom Skolinspektionen med en rapport som pekade på att skolor i Sverige inte arbetar systematiskt med elevers läsning och i samband med det nappade Nackas kommunala skolor på mitt förslag om att göra en särskild lässatsning.

Varför behövs en särskild lässatsning i skolan?
- Vi ser, när vi gör vår screening av våra elever som börjar i gymnasiet, att läsnivåerna sjunker år för år och i PISA 2022 ser vi att läsförståelsen rasar och att likvärdigheten i svensk skola minskar. I läsvaneundersökningar där man frågat unga om vad som skulle få dem att läsa svarar många: ”om någon tog min telefon”, ”om jag fick hjälp att hitta bra böcker”. Ju äldre barnen blir desto vanligare blir svaret: ”om jag fick läsa mer i skolan”. Så det är väldigt viktigt att säkerställa att eleverna har tillgång till böcker och att alla lärare i alla skolor arbetar med läsförståelse.

Vilket är ditt bästa tips till skolorna för att främja läsning?
- Flytta in läsningen i klassrummet. Jobba med klassuppsättningar av böcker så att alla elever läser samma bok. Då kan alla vara med och diskutera boken vilket underlättar för dem som har problem att ta sig igenom boken på egen hand. Vi ser gärna läsning som en solitär sysselsättning men på det här sättet gör vi läsningen till en gemensam aktivitet.

Varför är det viktigt att läsa skriven text?
- Man kan även lyssna på inläst material men det finns en fara i att ta bort läsningen helt. När du läser med ögonen händer det andra saker i hjärnan som inte händer när du lyssnar. Läsning är en komplex sysselsättning som aktiverar hjärnan på andra sätt. Vi får lättare att koppla ihop saker och vår slutledningsförmåga utvecklas.

Har du några tips till föräldrar?
- Fortsätt läsa för barnen även efter att de har knäckt läskoden. Läs själva och visa att det är viktigt att läsa. Läs samma böcker som dina barn så att ni kan prata om boken.

Nackas kommunala skolor har precis uppdaterat sin Vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling där du skrivit avsnittet för gymnasiet. Vad är din förhoppning kring den?
- Det är en otroligt gedigen vägledning. Den ger en bakgrund till varför det är viktigt att jobba med språk-, läs- och skrivutveckling och hur man kan arbeta med det i olika åldrar. Den ger inspiration och konkreta evidensbaserade exempel. Jag finns som guide till vägledningen och som ett stöd till lärarna och kan bidra med inspiration, struktur och hjälp att sy ihop det systematiska arbetet kring läsning.

Se UR:s dokumentär "Läsglappet" där Karin Herlitz medverkar.

Om Nackas kommunala skolors språksatsning

2015/2016 genomförde Nackas kommunala skolor en språksatsning för att fördjupa alla lärares kunskaper om hur de kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet. Bland annat tog våra språkutvecklare fram en vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling i samarbete med lärare och logopeder. Under 2020 gjordes en särskild satsning på skolbibliotek och 2023/2024 genomförs en lässatsning. Under 2023 har också vägledningen för språk-, läs- och skrivutveckling reviderats av Anna Strid, Britt Olofsson Santoft och Karin Herlitz. Vägledningen vänder sig till alla lärare och pedagoger i alla årskurser och i alla ämnen i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Läs mer om Språksatsningen här.

Sidan uppdaterades: