Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Så ska Nackas förskolor bli bättre på språkutveckling

Förskolor kan med enkla metoder snabbt bli bättre på ett språkutvecklande arbetssätt. Det visar en studie som genomförts av forskaren Ann S. Pihlgren på uppdrag av Nacka kommun.

Studien har genomförts under hösten 2023 och omfattar observationer av språkundervisning och intervjuer med personal och ledning på åtta förskolor i Nacka som har många barn med annat modersmål än svenska. Resultatet visar att Nackas förskolor arbetar med språkutveckling på ungefär samma nivå som förskolor i andra kommuner men visar också på utvecklingsmöjligheter.

– Studien visar att det pågår ett bra arbete med språkutveckling i Nackas förskolor men ger också handfasta tips på hur arbetssättet med enkla medel kan bli ännu bättre. För att ytterligare stötta barnen med språkutveckling erbjuder vi därför ett utbildningspaket med metodstöd till alla som jobbar i förskolan, säger Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten i Nacka kommun.

Framgångsrika metoder

Utvecklingsmaterialet har tagits fram av Ann S. Pihlgrens och omfattar två filmer samt ett kompendium för kollegialt lärande och innehåller goda exempel på framgångsrika metoder för språkutveckling. Materialet riktar sig till rektorer, förskollärare och förskolepersonal som vill utveckla språkundervisningen i förskolan.
Utvecklingsmaterialet utgår från aktuell forskning och visar att barnens lärande kan utvecklas mer effektivt när förskollärare har mandat att leda ett systematiskt arbete med språkutveckling. Några exempel på arbetssätt som gynnar alla barn i förskolan är:

  • Schemalagd daglig högläsning.
  • Ställa öppna, utforskande tolkningsfrågor till barnen.
  • Ge plats för och synliggöra språkutveckling i lokalerna.

Unikt att dela material

För att så många som möjligt ska kunna ta del av utvecklingsmaterialet publiceras det på Nacka kommuns webbplats så alla förskolor i hela landet fritt kan använda metodstödet i sitt arbete med språkutveckling.

– Det är unikt att dela exklusivt material men vi vill att effektiva metoder för språkutveckling kommer så många barn som möjligt till nytta. Språket är nyckeln till delaktighet i alla sammanhang och därför att det så viktigt att redan i förskolan stötta barn med språkutveckling så att de tidigt får en bra grund i sitt lärande, säger Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten i Nacka kommun.

Ann S. Pihlgren är fil. dr. i pedagogik och forskningsledare för Ignite Research Institute och arbetar som forskare, förskole-, skol- och ledarutvecklare i Sverige och utomlands. Hon forskar inom huvudområdet pedagogik om bland annat samtal och samspel, tänkande och didaktisk praktik och är författare till ett antal böcker i ämnet pedagogik, för förskola, fritidshem och skola.

Läs mer om studien och ta del av utvecklingsmaterialet: www.nacka.se/sprakutveckling

Sidan uppdaterades: